Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty pai­non­hal­lin­ta­so­vel­lus mukana kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­mus­hank­kees­sa – ta­voit­tee­na eh­käis­tä sy­dän­sai­rauk­sia

Hankkeen tavoitteena on löytää ne sepelvaltimopotilaat, joilla on suuri riski saada sydäninfarkti.

Hankkeen tavoitteena on myös ehkäistä jo sairaiden ihmisten sydänkohtauksia elintapamuutosten avulla.
Hankkeen tavoitteena on myös ehkäistä jo sairaiden ihmisten sydänkohtauksia elintapamuutosten avulla.

Euroopan unionissa käynnistyi vuoden 2020 alussa sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn keskittyvä tutkimushanke, jossa Oulun yliopistossa kehitetty Onnikka-painonhallintasovellus on keskeisessä roolissa. Kansainvälinen hanke on nimeltään CoroPrevention.

Hankkeen tavoitteena on löytää ne sepelvaltimopotilaat, joilla on suuri riski saada sydäninfarkti. Tavoitteena on myös ehkäistä jo sairaiden ihmisten sydänkohtauksia elintapamuutosten avulla.

Tarkoituksena on saada aikaan täysin uudenlainen, ennaltaehkäisevä ja elintapamuutoksia painottava hoitopolku, joka sisällytetään ylipainon, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien hoitosuosituksiin.

Hankkeessa kehitetään mobiilisovellus, joka pohjautuu Onnikka-sovellukseen ja belgialaisessa Hasseltin yliopistossa kehitettyyn ohjausohjelmaan.

Sovelluksen tehoa selvitetään tutkimuksessa, jonka on tarkoitus alkaa vuoden 2021 alussa. Tutkimusta tehdään muun muassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuksessa seurataan yhteensä 12 000 sydänpotilasta kuudesta eri EU-maasta.

Oulun yliopistossa kehitetty Onnikka-sovellus on noteerattu uusissa lihavuuden Käypä hoito -suosituksissa. Myös European Association of Preventive Cardiology -järjestö nosti sovelluksen esille tuoreessa katsauksessaan.