Oulun ylio­pis­to: Il­mas­ton­muu­tos ai­heut­ta­nut jo huo­mat­ta­via vai­ku­tuk­sia makean veden kier­to­ku­lus­sa ark­ti­sil­la alueil­la

Makean veden kiertokulussa arktisilla alueilla on ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtunut jo huomattavia muutoksia. Havaittuja muutoksia kuvataan Oulun yliopiston tutkijoiden laatimassa raportissa.

Kokonaissadannan määrä on monilla seuduilla lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa Jäämeren aikaisempaa pidemmästä avovesikaudesta.
Kokonaissadannan määrä on monilla seuduilla lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa Jäämeren aikaisempaa pidemmästä avovesikaudesta.
Kuva: Pentti Vuosaari

Makean veden kiertokulussa arktisilla alueilla on ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtunut jo huomattavia muutoksia.

Havaittuja muutoksia kuvataan Oulun yliopiston tutkijoiden laatimassa Policy Brief -raportissa, joka on yhteenveto useiden kansainvälisten tutkimusten tuloksista. Raportin on tilannut Suomen ympäristöministeriö ja se toteutettiin osana Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta.

Raportissa todetaan, että kokonaissadannan määrä monilla seuduilla on lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa Jäämeren aikaisempaa pidemmästä avovesikaudesta. Lumen osuus sadannasta vähenee, mikä vaikuttaa voimakkaasti pohjoisten alueiden vedenkiertoon ja ekosysteemeihin.

Kausittaisuuden muuttuminen, sulan maan pidempi kesto ja ikiroudan sulaminen muuttavat veden virtausreittejä maaperässä ja muokkaavat samalla veden mukana kulkeutuvien ainesten laatua ja määrää. Tämä johtaa muun muassa orgaanisen liuenneen aineksen määrän kasvuun ja vesien tummumiseen. Toisaalta myös kuivat kaudet ovat lisääntyneet.

Raportti kertoo, että muutokset tuovat haasteita pohjoisten alueiden yhteisöille, elinkeinoille ja ekosysteemeille.

Raportissa annetaan suositukset muutosten arvioimiseksi ja arktisten alueiden vesivarojen suojelemiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä pidetään arktisilta alueilta eri toimijoiden keräämän mittaustiedon ja datan avointa ja nopeaa jakamista. 

Toimenpiteiksi esitetään myös tukea niin tutkimuslaitosten tieteelliselle kuin kansalaisten ja alueen asukkaiden tekemälle tutkimukselle ja havaintojen keräämiselle.