Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun val­tuus­ton se­mi­naa­rin alkuun kut­sut­tiin poliisi – val­tuu­tet­tu vi­rit­te­li lä­he­tys­tä

Oulun kaupunginvaltuusto piti tiistaina aamusta iltapäivään kestäneen seminaarin, jossa pohdittiin toiminnan painopisteitä ensi vuoden talousarvioon.

Oulun kaupungintalon valtuustosali. Kuvituskuva.
Oulun kaupungintalon valtuustosali. Kuvituskuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginvaltuusto piti tiistaina aamusta iltapäivään kestäneen seminaarin, jossa pohdittiin toiminnan painopisteitä ensi vuoden talousarvioon.

Ennen seminaarin alkua valtuustoon jouduttiin yllättäen kutsumaan poliisi.

Aito suomalainen yhteislistan valtuutettu Junes Lokka aikoi lähettää seminaarin suorana youtubeen, mutta tilaisuuden yksityinen luonne ei sallinut lähetystä.

Lokka ei suostunut purkamaan omia lähetysvirityksiään. Niinpä valtuustoon soitettiin poliisi ohjeistamaan Lokkaa.

Poliisin tulo paikalle kesti puolisen tuntia.

Lopulta Lokka joutui kokomaan kameransa ja muun laitteistonsa ja viemään ne pois istuntosalista.

Episodi venytti valtuutettujen seminaaripäivää runsaalla puolella tunnilla.

Seminaarissa tuotiin asioita valtuutettujen tietoon, mitä päätöksentekoon on tulossa.

Poliittisia päätöksiä ei seminaarissa tehty, vaan seminaari oli normaalia valmistelutyötä, johon ei kutsuta yleisöä.

Päätöskokouksista esimerkiksi lautakuntien ja kaupunginhallituksen kokoukset ovat suljettuja. Ainoastaan valtuuston varsinaiset kokoukset ovat avoimia.

Oulun kaupunki on järjestänyt jopa valtuuston kokousten televisioinnin verkkoon.