Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Oulun val­tuus­to ottaa ve­si­kiis­tan kä­sit­te­lyyn

Kaupunginvaltuusto kinasi maanantaina Oulun vedenhankinnan varmistamisesta.

Kaupunginvaltuusto kinasi maanantaina Oulun vedenhankinnan varmistamisesta.

23 valtuutettua jätti kirjallisen vaatimuksen, että vesiratkaisu pitää tuoda Oulun kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Ensimmäinen allekirjoittaja oli Mikko Salmi (sd.), jonka mielestä olisi edesvastuutonta jättää oululaisten vesihuolto vuosiksi varmistamatta.

Käsittely tulee, sillä neljäsosa valtuutetuista riittää saamaan toivomansa asian esille valtuustossa. Oulun kaupunginvaltuustossa on 67 jäsentä, joten jo 17 valtuutettua olisi riittävä määrä.

Kaupunginhallitus esitti, että valtuusto vain tyytyisi merkitsemään tiedoksi kaupunginhallituksen linjauksen, jonka mukaan vaihtoehdosta 2 eli Yli-Ii ja Arkala sekä vaihtoehdosta 3 eli hajautetusta mallista tehdään yksityiskohtaiset tarkennetut selvitykset vesimäärien ja veden laadun selvittämiseksi sekä yksityiskohtaiset tarkennetut laskelmat kustannuksista.

Lopullinen päätös tulisi vasta näiden selvityksien jälkeen. Selvitys tehtäisiin vuoden 2016 loppuun mennessä.
Kaupunginhallituksessa päätösesitys oli syntynyt äänin 11–6 keskustan Anne-Maria Takkulan esityksestä. Keskustaa tukivat vasemmistoliitto, vihreät ja toinen perussuomalaisista.

Vaihtoehto 1:n eli Viinivaaran vesivarojen kannalla olivat kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien edustajat sekä toinen perussuomalaisista.