Lukijalta
Mielipide

Oulun torialueen kehittämisen umpikuja seurausta kaupungin liian sinisilmäisestä suhtautumisesta yrittäjän esittämiin suunnitelmiin

Suureelliset suunnitelmat Oulun torin nykyaikaistamiseksi ovat pahasti umpikujassa.

Suureelliset suunnitelmat Oulun torin nykyaikaistamiseksi ovat pahasti umpikujassa. Torin kaavoitusprosessi käynnistettiin kymmenen vuotta sitten Hallikaisen MGP-Services Oy:n aloitteesta.

Kaupunginhallitus myönsi suunnitteluvarauksen niin sanotulle pienimuotoiselle gasthaus-hotellille. Kaava oli kiistainalainen ja syntyi äänestyspäätöksellä vain 15 valtuutetun vastustaessa.

Tunnettu arkkitehti Rainer Mahlamäki esitti näkemyksenään, että torille laadittu yleissuunnitelma pitäisi pistää kokonaan uusiksi.

Myöhempi kehitys osoittaa, että torin suunnitelmat olivat kestämättömällä pohjalla. Hotellihanke paisui poikkeusluvilla eikä vastaa alkuperäistä lainkaan, mikä lienee ollut tarkoituskin.

Vain ympäristöviraston punatiilinen toimitilarakennus on kiireellä purettu. Viimeistä poikkeuslupahakemusta ei enää hyväksytty vuonna 2018. Kaupunginhallitus on useaan otteeseen myöntänyt jatkoaikaa hotellisuunnitelmalle ja sopimusten mukaan hotellin pitäisi olla jo valmis.

"Liian helposti on suostuttu poikkeuslupiin ja jatkoaikoihin. Kauppahallin yrittäjien toiveisiin ei sen sijaan ole suhtauduttu yhtä joustavasti."

Talvitorin sisältävä hotellisuunnitelma kytkeytyi kauppahalliin ja vaikutti sen remontin ajoitukseen. Kaksi vuotta sitten, kun kauppahallin remonttia kiirehdittiin, kaupunki kuvitteli hotellihankkeen käynnistyvän. Näin ei käynyt, mutta remontin suunnittelu oli käynnissä ja halliyrittäjien sopimusten irtisanomista valmisteltiin.

Torialueen kehittämisen umpikuja on seurausta kaupungin liian sinisilmäisestä suhtautumisesta yrittäjän esittämiin suunnitelmiin. Liian helposti on suostuttu poikkeuslupiin ja jatkoaikoihin. Kauppahallin yrittäjien toiveisiin ei sen sijaan ole suhtauduttu yhtä joustavasti.

Kauppahallin remontti toteutuu ilman hotelliakin. Torihotellin toteutukselle ei ole syytä antaa jatkoa. Mahlamäen näkemys on edelleen ajankohtainen ja kannatettava. Kaupungin tulee tiukentaa sopimusehtoja kaavoitussopimuksissa ja suunnitteluvarauksissa.

Mikko Viitanen

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.