Oulun Ter­va­ho­vin­tien yli- ja ali­kul­kusil­lan uu­si­mi­nen käyn­nis­sä – Ter­va­ho­vin­tie tullaan sul­ke­maan tie­töi­den vuoksi

Oulun Tervahovintien ylikulkusillan ja alikulkusillan uusiminen ja niihin liittyvät katujärjestelytyöt ovat käynnissä.

Oulun Tervahovintien ylikulkusillan ja alikulkusillan uusiminen ja niihin liittyvät katujärjestelytyöt ovat käynnissä. 

Ratasillan kannen betonointitöistä johtuen Tervahovintie joudutaan pitämään suljettuna tiistain 20. elokuuta kello 06.00 ja keskiviikon 21. elokuta kello 04.00 välisenä aikana.

Mainittuna aikana ajoneuvoliikenne ohjataan käyttämään kiertotienä reittiä Emäpuuntie – Mustasuontie –Koskelantie.

Jalankulku ja polkupyöräliikenne ohjataan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.