Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulun täytyy tehdä ve­si­rat­kai­su kevään aikana, uh­ka­sak­ko mah­dol­li­nen

Uusi vesihuoltolaki korostaa kaupungin vastuuta vedenhankinnan turvaamisessa myös häiriötilanteissa.

Kanta-Oulun talousvesi puhdistetaan nykyään Oulujoesta.
Kanta-Oulun talousvesi puhdistetaan nykyään Oulujoesta.
Kuva: Jukka Leinonen

Valtiovalta on kyllästynyt oululaispoliitikkojen viivyttelyyn vesihuollon ratkaisuissa. Kaupunki on vellonut vettä riittävästi jo 1980-luvulta lähtien.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä sanoo, että uusi vesihuoltolaki korostaa kaupungin vastuuta vedenhankinnan turvaamisessa myös häiriötilanteissa.

”Tietyllä tavalla nyt annettu kehotus on askel kohti hallintopakkoa. Olemme kysyneet asiasta, nyt kehotamme ja seuraava askel on hallintopakko. Vesihuoltolaki on tiukentunut.”

”Hallintopakkoa voi tehostaa uhkasakolla. Emme ole miettineet summia. Sakossa huomioidaan hankkeen kustannukset ja kunnan maksukyky.”

Valvovan viranomaisen kiinnostus Oulun varavesiratkaisuun ei Yrjänän mukana johdu Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan suunnitelmista.

”Pikemminkin tässä vaikuttaa välillisesti Talvivaara.”

”Valvovalla viranomaisella on silloin vastuu, jos Talvivaarassa tapahtuu jotakin odottamatonta. Meidän on pitänyt ottaa käyttöön järeät keinot. Asiasta ei enää siinä mielessä neuvotella”, Timo Yrjänä sanoo.

Kanta-Oulun talousvesi puhdistetaan Oulujoesta.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan Oulun kaupungin täytyy tehdä päätös vedenhankinnan varmistamisesta ensi toukokuun loppuun mennessä.

Oulun vedensaanti
heikossa jamassa

Oulu on Suomen ainoa kaupunki, jonka vedenhankintaa ei ole varmistettu riittävästi.

Ely-keskuksen näkemys on, että ”mikäli päävesilähteen raakaveden laatu heikkenee oleellisesti ja jokiottamot joudutaan sulkemaan, Oulun nykyisin käytössä olevista varavesilähteistä riittää talousvettä käytännössä ainoastaan sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömän teollisuuden tarpeisiin.”

”Naapurikuntien vedenottokapasiteetti ja käytössä olevat pohjavesivarat eivät riitä korvaamaan Oulujoen raakaveden saantia.”

Poliitikot siirsivät ratkaisua

Oululaispoliitikot siirsivät kantakaupungin vesihuollon varavesiratkaisua viime lokakuussa vuoden 2016 loppuun.

Kaupunginhallitus päätti äänin 11–6 teettää asiasta lisäselvityksiä ja päättää asiasta vasta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ely-keskuksen mielestä kaikista tarkastelussa mukana olleista vaihtoehdoista on tehty riittävät selvitykset.
Oululaispoliitikkojen jako vesiasioissa:

  • Kaupunginhallitus otti kantaa Oulun varavesijärjestelmään
  • 13. lokakuuta 2014.
  • Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikin mielestä valtuustolle olisi pitänyt tehdä esitys valita Viinivaaran alue Oulun vedenhankinnan varmistamiseen. Matinheikki sai kuusi ääntä: Outi Ervasti (kok.), Minna Åman-Toivio (kok.), Matti Roivainen (kok.), Anne Snellman (ps.), Mikko Salmi (sd.) ja Tuija Pohjola (sd.).
  • Anne-Maria Takkula (kesk.) esitti, että Yli-Iin ja Arkalan alueesta sekä hajautetusta vedenhankinnasta tehdään vielä tarkemmat lisäselvitykset  ja lopullinen päätös tehtäisiin vuoden 2016 lopussa. Valtuustolle asia vietäisiin vain  tiedoksi. Takkulan esitystä kannatti Mikko Raudaskoski (vas.).
  • Takkulan esitys voitti Matinheikin 11–6.
  • Takkulan ratkaisua siirtävän esityksen kannalla olivat kaupunginhallituksessa Riikka Moilanen (kesk.), Samuli Pohjamo (kesk.), Matti Kakko (kesk.), Takkula, Sirpa Tikkala (kesk.), Vaili Jämsä-Uusitalo (ps.), Jenni Pitko (vihr.), Veikko Ervasti (vihr.), Rauno Hekkala (vas.), Hilkka Haaga (vas.) ja Raudaskoski.