Oulun so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­le sakkoja vir­ka­sa­lai­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – Pal­jas­ti var­ti­joil­le sii­voo­jan lapsen olevan las­ten­suo­je­lun asiakas

Oulun kaupungin sosiaalityöntekijä on saanut tuomion virkasalaisuuden rikkomisesta.

Sosiaalityöntekijä käytti tietoa siivoojan vahingoksi, sillä hän pyysi vartijaa kertomaan tiedon myös Oulun Serviisin vastaavalle esimiehelle.
Sosiaalityöntekijä käytti tietoa siivoojan vahingoksi, sillä hän pyysi vartijaa kertomaan tiedon myös Oulun Serviisin vastaavalle esimiehelle.
Kuva: Timo Marttila

Oulun kaupungin sosiaalityöntekijä on saanut tuomion virkasalaisuuden rikkomisesta.

Oulun käräjäoikeus katsoo, että hyvinvointikeskuksen lastensuojeluyksikössä virkasuhteessa työskennellyt sosiaalityöntekijä paljasti maaliskuussa 2017 kahdelle vartijalle tahallaan salassapidettävän tiedon.

Hän kertoi näille, että  siivoojan lapsella on yksikössä lastensuojelun asiakkuus.

Hän myös käytti tätä tietoa siivoojan vahingoksi siten, että hän pyysi toista vartijaa ilmoittamaan asiasta Oulun kaupungin Serviisin yksiköstä vastaavalle esimiehelle. Tämä esimies päättää hyvinvointikeskuksessa työskentelevistä puhtaanapidon työntekijöistä.

Tarkoituksena oli saada siivooja pois työskentelemästä lastensuojeluyksiköstä. Siivoojan työsuhdetta muutettiinkin niin, ettei hän saanut enää työskennellä hyvinvointikeskuksessa.

Oikeus: Oltava vaiti kokonaan

Sosiaalityöntekijä vetosi oikeudessa muun muassa siihen, että vartijoilla on salasapitovelvollisuus.

Oulun käräjäoikeuden mukaan virkamiehen on pidettävä salassa pidettävä tieto vain itsellään eli hänen on oltava kokonaan vaiti tällaisesta tiedosta.

– Tilanne ei ole edellyttänyt salassapidettävän tiedon paljastamista, se katsoo keskiviikkona antamassaan tuomiossa.

Sosiaalityöntekijä vetosi myös siihen, että hän toimi uhkaavassa tilanteessa. Hänen mielestään hänellä oli painava ja hyväksyttävä syy paljastaa vartijoille salassa pidettävä tieto.

Oikeuden mukaan sosiaalityöntekijä ei voinut virka-asemassaan antaa vartijoille tehtävää siirtää hyvinvointikeskuksessa työskenteleviä siivoojia muualle.

–  Vaikka sosiaalityöntekijällä olisi ollut tällainen oikeus, ei siinäkään tilanteessa olisi ollut välttämätöntä paljastaa kyseistä salassa pidettävää tietoa, se totesi.

Siivooja oli yksikössä siivoamassa sen käytävää. Sosiaalityöntekijä oli omassa työhuoneessaan. Oikeudessa ei edes väitetty, että siivooja olisi yrittänyt etsiä omaa asiaansa koskevia asiakirjoja tai muutoin hankkia tietoa omasta asiastaan.

Käräjäoikeuden mielestä sosiaalityöntekijä olisi voinut lukita kaappinsa ja tietokoneensa sekä ottaa yhteyttä esimieheensä myös myöhemmin. Oikeuden mielestä hänellä ei ollut painavaa ja hyväksyttävää syytä toimia kuten hän toimi.

Oikeus määräsi sosiaalityöntekijälle rangaistukseksi 15 päiväsakkoa eli 450 euron suuruisen sakkorangaistuksen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan siivoojalle 800 euroa vahingonkorvausta sekä 154 euroa taloudellisesta menetyksestä eli luvatuista työtunneista, joita hän ei saanutkaan tehdä siirron vuoksi.

Sosiaalityöntekijän pitää maksaa myös hänen oikeudenkäyntikulujaan runsaat 1000 euroa.

Kaksi muuta syytettä hylättiin

Sosiaalityöntekijää syytettiin myös syrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyttäjä väitti, että sosiaalityöntekijä olisi menettelyllään asettanut siivoojan eriarvoiseen tai muita huonompaan asemaan tämän lastensuojelun asiakkuuden perusteella. Hän katsoi tämän rikkoneen tahallaan vaatimusta yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjintäkieltoa.

Käräjäoikeuden mukaan sosiaalityöntekijällä ei ollut virkatehtävään perustuvaa päätösvaltaa siivoojien työsopimuksen sisällön määrittelemisessä. Päätösvallan puuttumisen vuoksi syytteet hylättiin.

Vyyhdessä vaadittiin tuomioita työsyrjinnästä ja salassapitorikoksesta myös Oulun Serviisissä työskentelevälle esimiehelle. Syyttäjä väitti, että tämä esimies paljasti tiedon siivoojan lapsen aktiivisesta lastensuojelu asiakkuudesta siivoojan palkanneen henkilöstövuokrausyrityksen edustajalle.

Oikeus hylkäsi syytteen näyttämättömänä. Sen mielestä asiassa jäi epäselväksi, päätyikö tieto lastensuojeluasiakkuudesta henkilöstövuokrausyhtiöön nimenomaan esimiehen kautta.

Syyttäjä väitti aiemmin myös, että esimies olisi syyllistynyt työsyrjintään asettamalla siivoojan epäedulliseen asemaan terveydentilansa perusteella. Syyttäjä kuitenkin peruutti syytteen myöhemmin eikä siivoja vaatinut tästä teosta rangaistusta esimiehelle. Oikeus jätti syytteen työsyrjinnästä näin ollen tutkimatta.

Siivoojan pyynnöstä asia käsiteltiin käräjäoikeudessa ilman yleisöä. Tuomioistuin määräsi hänen henkilöllisyytensä salassapidettäväksi. Muilta osin tuomio on julkinen.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 14.26.

Kommentointi juttuun on päättynyt.