Oulun seu­dul­la otetaan käyt­töön Suomen kat­ta­vin pyö­räi­li­jöi­den vii­toi­tus- ja opas­tus­jär­jes­tel­mä – viit­ta­opas­teet ker­to­vat jat­kos­sa paljon aiempaa enemmän

1. kesäkuuta 2020 voimaan astuvan tieliikennelain mukainen pyöräilyn opastusjärjestelmä otetaan Oulun seudulla käyttöön kokeiluluvalla.

Viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan. 30–50 metriä ennen risteystä pystytettävät suunnistustauluihin kirjataanpaikannimien lisäksi nuolikuviot, kilometrimäärät sekä uusien, numeroitavien reittien reittitunnukset.
Viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan.
Viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

1. kesäkuuta 2020 voimaan astuvan tieliikennelain mukainen pyöräilyn opastusjärjestelmä otetaan Oulun seudulla käyttöön kokeiluluvalla. Opastusjärjestelmä kattaa Oulun kaupungin lisäksi Lumijoen, Limingan, Kempeleen ja Muhoksen alueet. 

Osa uusista opasteista on jo asennettu, mutta viittojen mittavasta määrästä johtuen asennukset kestävät aina marraskuulle saakka.

Opastusjärjestelmä koostuu autoliikenteen tavoin suunnistus- ja etäisyystauluista sekä perinteisistä viittaopasteista. Suunnistustauluja asennetaan yhteensä 962 kappaletta, etäisyystauluja 192, paikannimikylttejä 33 sekä viittaopasteita yhteensä 2564 kappaletta.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että viittaopasteet asennetaan jatkossa aina kahdella pylväällä, jolloin voidaan merkittävästi vähentää viittaopasteiden vääntymistä väärään suuntaan.

Pyöräilyn suunnistustaulut ja etäisyystaulut ovat uusia tieliikennelain mukaisia opastusmerkkejä. 30–50 metriä ennen risteystä pystytettävät suunnistustauluihin kirjataanpaikannimien lisäksi nuolikuviot, kilometrimäärät sekä uusien, numeroitavien reittien reittitunnukset.

Suunnistustauluihin on tulossa myös uusia tunnuksia, kuten keskustan ympyränmallinen tunnus. Taulujen logiikka toimii samalla tavalla kuin autoliikenteen opastusmerkeissä.

Etäisyystauluja on määrä asentaa linjaosuuksille, jos kyseisen kohteen lähettyvillä ei ole suunnistustauluja.

Hanke toteutetaan kuntien, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena.