Oulun Satama haluaa lisää kul­je­tuk­sia – Stora Enson muu­tok­set vä­hen­tä­vät sataman ko­ko­nais­lii­ken­net­tä vii­den­nek­sel­lä

Stora Enson kuljetusten määrä vähenee, ja se vaikuttaa Oulun sataman kehitykseen. Ensimmäinen aiempaa suurempi laiva voi tulla satamaan syyskuussa.

Oulun satama hakee lisää asiakkaita ja uutta kasvua, ja uusi syväväylä antaa konttiliikenteelle entistä paremmat mahdollisuudet.
Oulun satama hakee lisää asiakkaita ja uutta kasvua, ja uusi syväväylä antaa konttiliikenteelle entistä paremmat mahdollisuudet.
Kuva: Teija Soini

Stora Enson kuljetusten määrä vähenee, ja se vaikuttaa Oulun sataman kehitykseen. Ensimmäinen aiempaa suurempi laiva voi tulla satamaan syyskuussa.

Sijoitusyhtiö Partnera on lykännyt päätöstä Oulun satamaan Oritkariin suunnitellusta logistiikkakeskuksestaan. Partneran puolivuotiskatsauksen mukaan kevään 2019 aikana kävi selväksi, että hankkeen rakentamispäätös viivästyy, koska satama-alueen kehitysnäkymät ovat muuttuneet. Maa-aluetta koskevaa varausta on jatkettu.

Logistiikkakeskushanke ja sen rakennussuunnittelu ovat yhtiön mukaan kuitenkin edenneet ja asiakkuus- ja yhteistyösopimuksia on solmittu. Partnera on alun perin arautunut investoimaan hankkeeseen 10–15 miljoonaa euroa.

Viime keväänä kävi selväksi, että sataman suurin yksittäinen käyttäjä Stora Enso aikoo lopettaa hienopaperin valmistuksen Oulussa ja muuttaa toisen paperikoneen kartonkikoneeksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Oulun sataman toimitusjohtaja Marko Mykkänen arvioi tuolloin sataman kokonaisliikenteen vähenevän parikymmentä prosenttia. Arvio on sama edelleen.

Satamaliikenteen väheneminen heijastuu myös siinä, että elokuun alkupäivinä kerrottiin yt-neuvotteluiden alkavan satamassa ahtausta, huolintaa ja laivanselvitystä harjoittavassa Herman Andersson Oy:ssä. Herman Andersson on Stora Enson tytäryhtiö.

Neuvottelujen arvioidaan johtavan enimmillään 40 henkilötyövuoden vähenemiseen.

Yhtiö varautuu tarvittaessa myös lomauttamaan henkilöstöä. Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa on 135 henkilöä.

Vaikka sataman liikenne näyttää nyt vähenevän ja Partnerakin odottelee keskuksensa kanssa, Mykkänen uskoo, että satama nousee taas uuteen vauhtiin.

– Tiedetään, että 1–2 vuotta on enemmän hankaluuksia, mutta erittäin luottavaisia ollaan pitkällä tähtäimellä. Missään nimessä kirvestä ei heitetä kaivoon, Mykkänen vakuuttaa.

–Partneran logistiikkakeskusta ei ole mitenkään kuopattu vaan päinvastoin. Voi olla, että se nousee vielä nopeastikin pystyyn.

Mykkäsen mukaan koko ajan tehdään töitä uuden korvaavan volyymin saamiseksi satamaan.

– Ei olla liian huolissaan. Vähän enemmän töitä vaan niin kyllä se siitä, Mykkänen luottaa.

Mykkäsellä ei tässä vaiheessa ole kerrottavana uusia asiakkaita. Hänen mukaansa esimerkiksi parin vuoden kuluessa voisi tulla uusia merkittäviä asiakkaita.

– Voidaan olla luottavaisin mielin siinä mielessä, että satama on erinomaisessa kunnossa ja on saatu syväväylä rakennettua. Se saadaan kohta auki. Rautatieyhteydet ja kaikki infra ovat kunnossa. Oulun satamaa on helppo myydä ja markkinoida eteenpäin.

Partneran toimitusjohtaja Jari Pirkola sanoo, että logistiikkakeskuksen suunnittelu on edennyt ja on hyvällä mallilla.

– Kiinnostus hanketta kohtaan ei ole muuttunut miksikään. Me uskomme, että logistiikkakeskukselle on tilaus ja se on tarpeellinen. Mutta meidän täytyy katsoa, että tilanne satama-alueella tavallaan vakautuu ja yritykset lähtevät taas investoimaan, Pirkola sanoo.

Stora Enson liikenteen väheneminen satamassa on päällimmäinen syy Partneran odottelulle.

– On paljon toimijoita, jotka toimivat yhteistyössä Stora Enson kanssa. Varmaan vieläkään ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea siellä jatkossa tapahtuu. Yritysten on silloin vaikeaa tehdä päätöksiä.

Pirkolan mukaan he pääsevät hyvin nopeasti etenemään logistiikkakeskuksen kanssa sitten, kun on koossa riittävän suuri asiakaskunta keskuksen toiminnoille.

Alun perin keskuksen olisi pitänyt olla valmiina jo 2019. Pirkolan mukaan nyt katsotaan kohti ensi kevättä ja mennään askel kerrallaan. Keskus voidaan rakentaa 10–12 kuukaudessa.

– Katsotaan, josko me saisimme sen ensi vuoden aikana rakennettua.

Oulun satamaan johtava uusi syväväylä on sataman liikenteen kasvulle tärkeä asia.

Syväväylä mahdollistaa aiempaan verrattuna yli kaksi kertaa suurempien alusten saapumisen Oulun satamaan.

Ja uutta logistiikkakeskusta tarvitaan ottamaan syväväylästä kaikki hyöty irti. Logistiikkakeskus auttaa satamaa käsittelemään kasvavia tavaramääriä, tehostaa konttiliikennettä ja mahdollistaa erilaisten lisäpalvelujen tarjoamisen asiakkaille.

Ensimmäinen iso laiva saattaa tulla syväväylän kautta Ouluun syyskuussa, kertoo Marko Mykkänen.

– Varustamot kyselevät meiltä jatkuvasti, milloin tänne pääsee. Se on nyt kiinni luotsien lupakirjoista ja luotsipaikoista. Heti kun he saavat omat asiansa kuntoon, väylä saadaan auki.

Oritkarin kolmioraide eli sataman raiteiden liitynnän parantaminen muuhun rataverkkoon on sekin edistymässä.

– Suunnitelmat ovat siinä vielä kesken ja niiden pitäisi tämän vuoden aikana tulla valmiiksi. Valtion rahoituspäätökset tarvitaan vielä sen jälkeen. Harvemmin rahoitetaan hankkeita, joita ei ole vielä suunniteltu valmiiksi.