Oulun Ra­dis­son-ho­tel­lin työ­maal­ta tehtiin mah­dol­li­ses­ti Poh­jois-Suo­men van­him­piin kuuluva lai­va­löy­tö – Hah­ti­pe­rän hylyksi nimetty laiva voi olla jopa 1600-lu­vul­ta

Museovirasto pitää löytöä Suomen olosuhteissa poikkeuksellisena. Hotellin parkkipaikan kaivauksissa löydetty hylky voi olla peräisin jopa 1600-luvulta.

Hylky löydettiin hotellin parkkipaikan alapuolisista täytemaakerroksista. Torinrannan alueella toimi 1500-luvulta 1720-luvulle saakka Oulun kaupungin ensimmäinen satama.
Hylky löydettiin hotellin parkkipaikan alapuolisista täytemaakerroksista.
Hylky löydettiin hotellin parkkipaikan alapuolisista täytemaakerroksista.
Kuva: Tiina Wallin

Oulun Radisson-hotellin työmaalta on löydetty laivan hylky, joka voi olla peräisin jopa 1600-luvulta.

Hylky löydettiin hotellin parkkipaikan kohdalta. Laivajäännös on nimetty löytöpaikkansa mukaan Hahtiperän hylyksi. 

Museovirasto selvittää parhaillaan puunäytteitä analysoimalla hylyn ikää. Aluksen rakentamisen tarkka ajankohta on viraston mukaan kuitenkin vaikea ajoittaa, mutta laivajäännökseen arvioidaan alustavasti olevan rakennettu 1600-luvun lopun ja 1800-luvun alun välisenä aikana.

Hylky on säilynyt maamassojen alla ja siitä on tällä hetkellä esillä noin puolet pohjasta muodostava osa, joka on pituudeltaan kymmenen metriä ja leveydeltään viisi metriä.

-
Kuva: Matleena Riutankoski / Museovirasto

Museovirastosta ei osata vielä kertoa laivan tarkkoja kokonaismittoja. Yli-intendentti Marianna Niukkanen kertoo, että kyse on isosta hylystä, eikä mistään soutuveneen kokoisesta.

Museoviraston meriarkeologisiin kenttätutkimuksiin erikoistunut arkeologian intendentti Minna Koivikko kertoo, että hylkylöytö on todella mielenkiintoinen. 

Kyseessä on ensimmäinen tällaisessa kontekstissa Suomessa tehty hylkylöytö, Koivikko kertoo. Hänen mukaansa Itämeressä on paljon hylkyjä, mutta kuivalta maalta niitä ei löydetä usein.

– Tämä hylky on jäänyt puoliksi märkään hiekkaan, jolloin tämä puoli on säilynyt täydellisesti. Toinen puoli on ollut hapen kanssa tekemisissä ja lahonnut. On teknologiakaupunki Oululle huippu juttu, että kaupungista löytyi tällainen jäännös vanhaa laivanrakennusteknologiaa, Koivikko kertoo.

Laivan säilyneistä osista on yhä havaittavissa puuhun tehdyt veistojäljet. Ylemmät laivanosat ovat maatuneet ajan kuluessa jäljettömiin.

Meriarkeologi Minna Koivikon mukaan vaikuttaa siltä, että laiva oli hylätty paikalle. Purjelaivojen aikakaudella oli tyypillistä,että vanhat alukset hylättiin kotisataman ympäristöön. Tämän uskotaan olleen myös Hahtiperän hylyn kohtalo.

Torinrannan alueella toimi 1500-luvulta 1720-luvulle saakka Oulun kaupungin ensimmäinen satama.
Torinrannan alueella toimi 1500-luvulta 1720-luvulle saakka Oulun kaupungin ensimmäinen satama.
Kuva: Tiina Wallin

Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva kertoo, että alueella on sijainnut 1500-luvulta alkaen Oulun kaupungin ensimmäinen satama. Alueella sijainnut satama on ollut toiminnassa 1720-luvulle saakka.

Työmaa-alueelta osattiin odottaa arkeologisia löytöjä. Museovirasto on tehnyt tutkimuksia alueella torstaista 8. elokuuta lähtien ja ensimmäiset merkit hylystä tehtiin heti perjantaina.

– Arkeologeja oli paikalla heti alusta lähtien ja odotettiin, että alueelta olisi löytynyt ranta-aittojen ja laiturien rakenteita. Laivan löytyminen oli yllätys, mutta tietyllä tavalla odotettavissa, koska satamaan on jäänyt upotettuja ja hylättyjä laivoja, museoviraston yli-intendentti Marianna Niukkanen kertoo. 

Museoviraston tutkijat ovat saaneet viitteitä, että hylky olisi 1600-luvulta. Näin voidaan päätellä vertailemalla tietoja vuonna 2000 Kiikelin rannasta ruoppaustöiden yhteydessä löydetyn hylyn kanssa.

Kiikelin rannan hylky on Hahtiperän hylystä katsottuna lähin aiempi laivalöytö. Sen arvioidaan olevan rakenteellisesti samanlainen kuin nyt löydetty Hahtiperän hylky. Kiikelin rannan hylyn rakennuspuista otettujen näytteiden perusteella laivan puiden ajoitettiin kaadetun 1670–80-lukujen taitteessa Pohjanmaan rannikolta.

Radisson hotellin työmaan laivalöydön kaivauksia.
Video: justus

Koivikko arvioi, että kyseessä on lotja-tyyppinen lastinkuljetusalus, joka oli tasapohjainen ja jyrkkälaitainen. Hylyn tarkempi ajoitus selviää myöhemmin, kun laivan dendrokronologiset näytteet saadaan analysoitua. Museovirasto pitää löytöä Suomen olosuhteissa poikkeuksellisena ja uskoo sen tutkimisen avaavan Oulun merellistä menneisyyttä sekä ranta-alueiden kaupunkiarkeologista potentiaalia.

Hahtiperän hylyn kaivutyöt jatkuvat museoviraston mukaan vielä vajaan viikon ajan. Niukkanen kertoo, että laivaa ei voida nostaa paikalta kokonaisuudessaan, vaan laivan puurakenteet aiotaan purkaa maastosta ja dokumentoida mahdollisimman hyvin. Tutkijoiden tavoitteena on tehdä laivasta 3D-malli.

– Laiva ei ole ehjä, mutta sen rakenne on tunnistettavissa. Laiva on litistynyt tai painunut kasaan maamassojen alla, Niukkanen kommentoi.

Radisson Blu Suomen maajohtaja Timo Vepsäläinen kertoo että hylyn löytymisestä koituu tuskin pientä viivästystä suurempaa haittaa hotellin uudistustöille.

Vepsäläinen kertoo, että hotelliorganisaatio on innostunut löydöstä. Arkeologisten kaivaustutkimusten kustannuksista vastaa hotellin omistava S-ryhmä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 12.47, 13.52 ja 14.50.

Juttuun lisätty video kaivauksista 17.8. kello 9.10.