Oulun po­lii­sil­le jär­jes­tel­lään tiloja – onko po­lii­sin pakko toimia Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen ti­lois­sa?

"En muista, että tällaista tilannetta olisi tullut vastaan koskaan", sanoo valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen.

Poliisi muutti Hiukkavaaraan puolustusvoimien entisiin tiloihin kesällä 2016. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta tyhjensi tuolloin muuttolaatioita.
Poliisi muutti Hiukkavaaraan puolustusvoimien entisiin tiloihin kesällä 2016. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta tyhjensi tuolloin muuttolaatioita.
Kuva: Soini Teija

"En muista, että tällaista tilannetta olisi tullut vastaan koskaan", sanoo valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen.

Sisäilmaongelmissa painiskelevalle Oulun poliisilaitokselle järjestellään kuumeisesti väliaikaisia väistötiloja. Lähiaikoina selviää, saako väliaikainen tilaratkaisu raha-asiainvaliokunnalta tarvitsemansa puollon. Mutta onko poliisin pakko toimia nimenomaan juuri Senaatti-kiinteistöjen tiloissa?

Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta ja hallinnasta sanelee, että valtion kiinteistövarallisuuden hankinta kuuluu Senaatti-kiinteistölle ja Metsähallitukselle.

Jos jokin virasto tai laitos haluaa vuokrata itselleen toimitilaa käyttöönsä, täytyy sen ensin selvittää Senaatti-kiinteistöjen kanssa mahdollisuudet käyttää valtion omistamaa tai ulkopuoliselta vuokrattua toimitilaa.

Jos Oulun poliisilaitos haluaisi päästä vuokralle yksityisen vuokranantajan omistamaan kiinteistöön, se ei omin päin voi solmia vuokrasopimusta sen kanssa vaan laitoksen täytyy ensin kysyä Senaatti-kiinteistöltä toimitilaa.

– Ajatuksena on se, että ensin katsotaan löytyykö poliisilaitoksen tarpeet täyttävää tilaa valtion omistamasta tai valtiolla jo vuokralla olevista toimitiloista. Jos ei, vasta tällöin on mahdollista vuokrata ulkopuoliselta, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen kuvailee.

Hänen mukaansa tässäkin tilanteessa Senaatti-kiinteistöt on se taho, joka tekee vuokrasopimuksen ulkopuolisen kanssa ja tämän jälkeen edelleenvuokraa sen poliisilaitokselle.

Vain siinä tilanteessa, jossa Senaatti-kiinteistöt ei jostain syystä tee vuokrasopimusta tämän ulkopuolisen toimijan kanssa, saa laitos solmia sopimuksen itse.

Toimintamallilla pyritään huolehtimaan valtion kokonaisedusta ja kokonaistilatarpeesta. Sillä on haluttu keskittää valtion omistamat ja vuokraamat kiinteistöt yhdelle ammattimaiselle toimijalle. 

Asetuksesta löytyy kuitenkin niin sanottu takaportti. Jos laitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen arviot poikkeavat toisistaan siinä, mikä olisi valtion kokonaisetua parhaiten vastaava vaihtoehto, astuu kuvioihin valtiovarainministeriö. Poliisilaitosta ohjaavan ministeriön eli sisäministeriön tulee pyytää siltä lausuntoa siitä, kuinka vaihtoehdot toteuttavat valtion kokonaisetua.

Jos valtiovarainministeriön lausunto ei tyydytä, voidaan asia saattaa vielä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi.

Valiokunnasta voi viime kädessä tulla esimerkiksi kanta, jonka mukaan valtion edun kannalta paras ratkaisu on poliisilaitoksen haluama ratkaisu eikä Senaatti-kiinteistöjen tarjoama vaihtoehto.

– En muista, että tällaista tilannetta olisi tullut vastaan koskaan. Yleensä yhteisymmärrys on löytynyt, sanoo Pekonen.

Sisäministeriön poliisiosaston johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag kertoo, että poliisin puolelta vuokrasopimukset Senaatti-kiinteistöjen kanssa allekirjoittaa Poliisihallitus.

Jos vuokrasopimuksen kohde aiheuttaa yli viiden miljoonan euron laskennallisen kustannuksen kymmenen vuoden aikana, täytyy asia viedä raha-asiainvaliokuntaan puollettavaksi.

Tämän jälkeen sisäministeri antaa Poliisihallitukselle luvan vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen.

Toiminnot hajallaan

Oulun poliisilaitos siirtyi väistötiloihin Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimasta Rata-aukion poliisitalosta vuonna 2017 vakavien sisäilmaongelmien vuoksi.

Pääpoliisiasema sijaitsee Hiukkavaarassa.

Siellä on toiminut muun muassa liikennepoliisisektori, johtokeskus, valvonta- ja hälytysyksikkö sekä poliisilaitoksen johto ja esikunta.

Sinne puolustusvoimilta vapautunutta kiinteistöä remontoitiin ja laajennettiin vuosina 2016–2017.

Keskustassa Saaristonkadulla on muun muassa asiakaspalvelu ja lupapalvelut.

Intiössä Viestikadulla tehdään esimerkiksi sovittuja kuulusteluja.

Linnanmaalla VTT:n entisissä tiloissa on muun muassa rikostutkintaa.

Putkatilat sijaitsevat Haukiputaalla niin sanotussa moduulivankilassa.

Poliisi on oireillut myös väistötiloissaan.

Se haluaisi päästä turvallisempiin ja terveellisimpiin toimitiloihin.

Sille on kaavailtu kokonaan uutta poliisitaloa.

Poliisitalo aiotaan toteuttaa valtakunnallisella toimitalokonseptilla.