Oulun poh­jois­puo­len ve­sis­tö­aluei­den lu­men­pal­jous en­nus­taa kovia tulvia, ely-kes­kus ke­hot­taa nyt va­rau­tu­mis­toi­miin – "Ii- ja Kui­va­joel­la mah­dol­li­suus en­nä­tys­tul­viin"

Tulvariskialueilla asuvia tai kiinteistöjä omistavia kehotetaan varautumaan muun muassa poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumaan kiinteistöjen suojaamiseen.

Oulujoen tulvimistaHeikkilänlahden seutuvilla arkistokuvassa.
Oulujoen tulvimistaHeikkilänlahden seutuvilla arkistokuvassa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän, minkä seurauksena tulvat Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulevat todennäköisesti olemaan keskimääräistä suurempia.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kehotti keskiviikkona varautumaan kyseisillä alueilla normaalia pahempaan tulvatilanteeseen. Tulvariskialueilla asuvien tai kiinteistöjä omistavien on syytä ryhtyä toimiin muun muassa poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautua kiinteistöjen suojaamiseen.

– Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivälin jälkeen ja tulvahuippu yleensä ajoittuu toukokuun puolivälin tienoille.

Ii- ja Kuivajoella on viranomaisten mukaan mahdollisuus jopa ennätystulvaan.

Elyn mukaan esimerkiksi Pudasjärven kunnan kanssa on aloitettu säännöllinen yhteydenpito tulviin varautumisessa.

Sen sijaan etelämpänä Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jää todennäköisesti keskimääräistä selvästi pienemmäksi.

Lumet ovat näillä alueilla osittain sulaneet talven aikana ja lumen vesiarvot ovat ajankohtaan nähden pienet.

Jäät heikkoja

Jokijäiden vahvuudet ovat nyt tavallista pienemmät, eikä jäiden sahausta voida tehdä, eikä sille ely-keskuksen mukaan ole tarvettakaan.

Jääpatoja ennustetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän.

– Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti kevään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa, tiedotteessa sanotaan.

Ely-keskuksen julkaisema pientalon tulvaturvallisuusopas löytyy tästä.