Oulun mat­ka­kes­kuk­sen ase­ma­kaa­va sai lain­voi­man – valitus hy­lät­tiin

Oulun Matkakeskus -asemakaavan valitus on hylätty ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu perjantaina.

Matkakeskus etualalla ja taustalla kolme Rautatienkadun varteen tulevaa asuintornia.
Matkakeskus etualalla ja taustalla kolme Rautatienkadun varteen tulevaa asuintornia.
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy

Oulun Matkakeskus -asemakaavan valitus on hylätty ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu perjantaina.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 25. tammikuuta 2017 asemakaavasta yksityishenkilön tekemän valituksen. Hän oli valittanut Oulun kaupunginvaltuuston 1. helmikuuta 2016 tekemästä matkakeskuskaavapäätöksestä.

Hallinto-oikeuden mukaan suunnittelualue muodostaa sellaisen riittävän kokonaisuuden, jolle on mahdollista laatia asemakaavanmuutos asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämällä tavalla.

Oulun kaupunki on päättänyt uudistaa aseman seudun alueen maankäyttöä erillisillä asemakaavanmuutoksilla. Hallinto-oikeus kommentoi, että Oulun valtuuston ei ole kaava-alueen rajauksesta päättäessään käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on lain mukaan ollut käytettävissä, eikä kaavanmuutos ole lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä perusteella, ettei kaavanmuutosalueeseen ole sisällytetty radan itäpuolella sijaitsevaa niin sanottua asemakeskuksen aluetta.

Kaavaselostuksesta käy ilmi, että valituksenalaista kaavanmuutosta valmisteltaessa on kuitenkin kiinnitetty huomiota myös siihen, ettei mahdollisuuksia radan itäpuolen kehittämiseen suljeta tarpeettomasti pois.

Kaavaratkaisu täyttää hallinto-oikeuden mukaan junaliikenteen melu- ja tärinähaittojen osalta  asemakaavan sisältövaatimukset terveellisestä ja viihtyisästä elinympäristöstä.

Kaavanmuutoksen mahdollistama kaksitoistakerroksinen uudisrakentaminen poikkeaa kerroskorkeudeltaan Rautatienkadun varren, Hallituskadun ja Rautatienkadun yhtymäkohdan ja pääosin myös muusta keskustan rakennuskannasta.

Toisaalta kaavanmuutoksessa osoitettu enimmäiskerroskorkeus vastaa radan länsipuolella Rautatienkadun varressa sijaitsevaan Resiina-kortteliin jo toteutuneen rakentamisen kerroskorkeutta ja luo jatkoa radan varren korkealle rakentamiselle.

Kaavaratkaisua ei ole hallinto-oikeuden mielestä pidettävä lainvastaisena sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että kaava-alueelle osoitettu uudisrakentaminen ei volyymiltaan ylimitoitettuna sopeutuisi ympäristöönsä.

Valittaja ei ole esittänyt sellaista liikennejärjestelyihin liittyvää seikkaa, jonka perusteella asemakaavan voitaisiin katsoa olevan myöskään liikenteen järjestämisen osalta lainvastainen, hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan.