Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Mielipiteet: "Huo­ma­sin, että olin paljon po­si­tii­vi­sem­pi ilman ruutua" – Kai­kil­la nuo­ril­la pitäisi olla ruu­tu­ai­ka

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Oulun linnan his­to­riaan li­sä­va­loa

Oulun keskiajan historiaa halutaan saattaa tutkimuksen valokeilaan aiempaa tarkemmin. Juuri nyt suurimman kiinnostuksen kohteena on oletettavasti nykyisen Kastellin alueella aikoinaan sijainnut keskiaikainen linna.

Oulun keskiajan historiaa halutaan saattaa tutkimuksen valokeilaan aiempaa tarkemmin. Juuri nyt suurimman kiinnostuksen kohteena on oletettavasti nykyisen Kastellin alueella aikoinaan sijainnut keskiaikainen linna.

Linna on mitä ilmeisimmin ollut Linnansaaressa sijainnutta Oulun linnaa vanhempi linnoitus. Nyt Oulun linnan historian tutkimus halutaan yhden projektin alaisuuteen.

"Miten on mahdollista, että Oulun linnasta ei tiedetä juuri mitään? Miksi historiaa ei ole selvitetty?" kysyy arkeologi Minna Korolainen. Hän on kiinnostunut vetänyt aikaisemmin muun muassa Yli-Iin Kierikkiprojektia.

Mystisen Kastellin linnan lisäksi myös Oulun linnan historiassa on vielä paljon tutkittavaa: linnan maanalaiset osat ovat vielä monilta osilta suuri arvoitus. Kastellin linnan historiaa on tutkittu lähinnä alustavalla tasolla. Tutkimuksia ei kuitenkaan koskaan ole saatettu loppuun asti.

Nyt aluillaan olevan tutkimushankkeen sidosryhminä on muun muassa Oulun yliopiston kulttuuri- ja taideaineiden laitos, Museovirasto, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeeseen haetaan parhaillaan rahoitusta.

Alustavan suunnitelman mukaan arkeologiset kaivaukset Linnansaaressa ja koekaivukset Kastellissa on määrä saada päätökseen vuonna 2006. Kaivausten lisäksi projektiin on suunnitteilla runsaasti oheistapahtumia aina keskiajan markkinoista keskiaikahenkisen ruokalistan suunnittelemiseen.Keskiaika kiinnostaa


Keskiaikaisen linnan historia kiinnostaa laajasti myös populaareissa piireissä: etenkin nuorten keskuudessa keskiaikaharrastus on edelleen suosiossa. Arkeologisten kaivausten tulokset halutaankin hyödyntää myös populaarikulttuuriin.

Pelitutkija Tony Manninen on mukana projektissa suunnitellakseen Oulun linnan ympäristöön sijoittuvan tietokonepelin. Jo muutama vuosi sitten Oulun linna muokattiin tietokonepelin ympäristöksi.

Tuolloin linna oli mukana pelissä kuitenkin lähinnä sivuroolissa: linnan ympäristö perustui pitkälti 1950-luvulta peräisin olevaan Ahti Paulaharjun tekemään visualisointiin.

"Nykytekniikoilla voidaan visualisoida sellaista, mitä ei enää ole", Tony Manninen valaisee.

Tv-tuottaja Jussi Riikonen puolestaan tulee mukaan taltioimaan projektia alusta pitäen. Aiheesta on tarkoitus työstää myöhemmin myös tv-dokumentti.

"Hankkeessa on hyvä olla mukana alusta lähtien. Rahoituksen hankkiminen dokumentille on näin helpompaa", Riikonen sanoo.Historia on viihdettä


Yhteistyöhankkeeseen on tarkoitus saada osalliseksi monet oululaiset tahot. Yhteistyöstä etsitään molemminpuolista hyötyä. Populaarien tuotteiden kuten tietokonepelin avulla arkeologiset tutkimukset saadaan laajasti ihmisten tietoisuuteen. Pelintekijä puolestaan saa materiaalia omaan työhönsä.

"Miksi arkeologiakin ei voisi lähestyä viihdettä?" Minna Korolainen kysyy.

"Tietokonepelin avulla on mahdollista saattaa tieteen uudet saavutukset sellaisillekin ihmisille, jotka eivät välttämättä tartu tieteellisiin julkaisuihin", Tony Manninen jatkaa.

Aikaisemmin suomalaiset ovat pääseet pelaamaan tietokonepeleissä lähinnä muiden historiaa.

"Olisi se hienompi myydä maailmalle omaan historiaan perustuvaa peliä. Meillä on jo muiden historiaa, mutta nyt voitaisiin viedä omaa historiaa muiden tietoisuuteen", Tony Manninen sanoo.

Oulun yliopiston arkeologian professori Milton Nunez näkee Kastellin linnan tutkimusprojektissa merkitystä myös yliopistolle.

"Ensinnäkin jo pitkään kaavailtu tutkimus toteutuu nyt. Toiseksi tämä mahdollistaisi opiskelijoiden aineiston keruun ja kenttäkokemuksen hakemisen Oulusta. Lisäksi aihe on yleisesti kiinnostava", hän lisää.

Keskiaika kiinnostaakin yhä laajempaa yleisöä. Esimerkiksi Turussa Turun linnan historiaa on käytetty hyväksi kaupungin markkinoinnissa. Turun keskiaikamarkkinoille osallistui viime kesänä satatuhatta aiheesta kiinnostunutta.

Miksi ei keskiaikainen linna voisi kiinnostaa laajoja kansanjoukkoja myös Oulussa?