Oulun kou­lu­sih­tee­ri­pal­ve­lut siir­re­tään Mo­net­ral­le – Siir­rol­la ta­voi­tel­laan pal­ve­lu­jen "ke­hit­tä­mis­tä ja te­hos­ta­mis­ta"

Monetra-konserni on Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien sekä neljän sairaanhoitopiirin perustama yhtiö, joka tuottaa muun muassa henkilöstö-, hallinto-, hankinta- ja rekrytointipalveluja.

Oulun kaupungin koulujen koulusihteerien palvelut siirtyvät Monetra Oulu -yhtiön tuottamiksi ensi vuoden alusta alkaen. 

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että koulusihteeripalvelut siirtyvät yhtiölle liikkeenluovutusmenettelyn mukaisesti. Asia menee vielä valtuuston käsittelyyn.

Siirrolla tavoitellaan koulusihteeripalvelujen kehittämistä ja tehostamista. Kesällä vertailtiin palvelujen kustannuksia omana tuotantona ja ostopalveluna.

Ensimmäisenä vuonna ostopalvelun kustannukset olisivat hieman korkeammat kuin oman tuotannon, mutta suhde tulisi muuttumaan seuraavina vuosina. Monetralla tuottavuuden uskotaan paranevan 3,3 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna.

Koulusihteeripalveluista vapautuvaa työpanosta suunnitellaan kohdistettavan muihin tarpeisiin sivistys- ja kulttuuritoimen johtamisjärjestelmässä, muun muassa päiväkotien johtajien tukeen.

Monetra-konserni on Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien sekä neljän sairaanhoitopiirin perustama yhtiö, joka tuottaa muun muassa henkilöstö-, hallinto-, hankinta- ja rekrytointipalveluja.

Monetra Oulu Oy aloitti toimintansa vuonna 2012.

16.9. kello 21:47: Lisätty tieto, että koulusihteerien siirtoratkaisu menee vielä valtuuston käsiteltäväksi.