Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun Kos­ke­las­sa tem­pais­taan mo­ni­muo­toi­sen luonnon puo­les­ta

Tapahtumassa on luvassa kasvilajien tunnistusta, vieraslaji-info ja vieraslajien kitkemistä yhdessä.

WWF:n ja Allergia,- iho- ja astmaliiton Terve askel luontoon -hanke, Oulun maa- ja kotitalousnaisten Niittyheinä ja kissankello -kampanja, Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ja Oulun kaupunki tempaisevat monimuotoisen luonnon puolesta 5. heinäkuuta Oulun Koskelassa.

Tapahtumassa on luvassa kasvilajien tunnistusta, vieraslaji-info ja vieraslajien kitkemistä yhdessä. Tapahtumassa tutustutaan sekä haitallisiin että hyödyllisiin kasveihin ja kerrotaan, mitä kukin voi tehdä hoitaakseen lähiluontoa. Tapahtuman järjestäjät painottavat, että haitalliset vieraskasvit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle ja niittylajistolle.

Tapahtumaan voi ilmoittautua 3.7. mennessä täällä.