Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun kau­pun­ki: Vä­li­maan alueel­le Kii­min­kiin ra­ken­ne­taan bio­hiil­tä ja puu­ha­ket­ta hyö­dyn­tä­vä ve­sien­suo­je­lu­ra­ken­ne

Oulun kaupunki rakennuttaa Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suojelemisessa.

-
Kuva: Oulun kaupunki

Oulun kaupunki rakennuttaa Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin vesiensuojelurakenteen, jossa hyödynnetään biohiiltä ja puuhaketta alueen hulevesien suojelemisessa.

Toteuttava biohiilirakenne on lajinsa ensimmäinen Oulussa. 

Kiertotalousalueen toimijat vastaavat oman alueensa hulevesien käsittelystä, mutta rakenne jatkokäsittelee vesiä koeluontoisesti ja voi vähentää vedestä esimerkiksi fosforia, kokonaistyppeä, kuparia, lyijyä ja sinkkiä.

Lisäksi Oulun ammattikorkeakoululla on ollut alueella viime kesästä lähtien jatkuvatoiminen mittausasema, joka lähettää reaaliaikaista tulosta veden laadusta. Asema on toiminnassa sulan veden aikana.

Välimaan kiertotalousalueelle rakentuu Oulun Veden toimesta myös jätevesiviemäri, johon alueelle sijoittuvilla toimijoilla on mahdollista ohjata jätevetensä turvallisesti.

Tie- ja piha-alueilta tulevia hulevesiä viemäriin ei saa ohjata, vaan ne tulee johtaa maastoon virtaamahuippuja tasaavien allasrakenteiden kautta. Uusi vesiensuojelurakenne pilotoi näiden hulevesien jatkokäsittelyä.

Rakentaminen on osa CircVol-hanketta. Urakan toteuttaa Maarakennus Ville Niemelä Oy.