Oulun kau­pun­ki mät­käi­si ra­ken­nus­kon­ser­ni YIT:lle lähes 85 000 euron so­pi­mus­sa­kon – Me­ri­ja­lin­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­ty­nyt liikaa

Tontilla sijaitsee myös entinen Merijalin konttori, jonka YIT haluaa purkaa. Huonoon kuntoon päässeen suojelutalon kohtalosta päättää Oulun kaupungin rakennusvalvonta. YIT aikoo hakea purkulupaa syksyllä.

Entisen makeistehtaan konttorirakennus Hartaanselän rannassa on ollut pitkään tyhjillään. Jos purkulupa heltiää, sen tilalle rakennetaan samannäköinen asuintalo. Tontille nousee lisäksi vielä yksi korkea kerrostalo.
Entisen makeistehtaan konttorirakennus Hartaanselän rannassa on ollut pitkään tyhjillään. Jos purkulupa heltiää, sen tilalle rakennetaan samannäköinen asuintalo. Tontille nousee lisäksi vielä yksi korkea kerrostalo.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki on määrännyt rakennuskonserni YIT Suomi Oy:lle Merijalinrannan alueen maanvuokrasopimuksen rikkomisesta lähes 85 000 euron sopimussakon.

Lisäksi YIT:n on maksettava kaupungille alueen maankäyttösopimuksessa määritelty 10 000 euron sopimussakko. Se peritään vuosittain 30.6.2018 jälkeiseltä ajalta kunnes tontti on rakennettu valmiiksi.

Sakkojen syynä on rakentamisen sopimusten vastainen viivästyminen. Rakentamatta on Merijalinrannan viimeinen vaihe, tontti 3.

Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta tiistaina.

Alunperin kohteen piti olla valmis jo vuosia sitten. Rakentamisvelvoiteaikaa on jo aiemmin jatkettu. Senkin mukaan tontin piti olla rakennettuna kokonaan viime kesäkuun loppuun mennessä.

Samalla lautakunta myönsi YIT:lle jatkoaikaa rakentamiselle 30.6.2022 saakka. Jatkoajan edellytyksenä on, että yhtiö maksaa sopimussakot määräajassa.

Jos sakkoa ei makseta, kaupunki purkaa maanvuokrasopimuksen.

Sopimussakon kohteena olevalla tontilla sijaitsee suojeltu entinen Merijalin konttorirakennus. YIT haluaa purkaa huonokuntoisen rakennuksen ja rakentaa sen tilalle uuden, samannäköisen talon.

YIT aikoo hakea purku- ja rakennuslupaa ensi syksynä, yhtiön Pohjois-Suomen aluejohtaja Marko Palonen kertoo.

Jos lupa heltiää, rakennustöihin päästään Palosen mukaan syksyllä tai viimeistään ensi keväänä.

Alkuperäisen sopimuksen mukaan konttoriin piti saneerata asuntoja. Palonen kertoi aiemmin Kalevalle, ettei YIT aio saneerata taloa, koska riski sisäilmaongelmista on liian suuri.

Konttorissa tehdyissä kuntotutkimuksissa on löytynyt mikrobikasvustoa, muun muassa sädesieniä ja aktinomykeettejä.

Mahdollisesta purkuluvasta ja rakennusluvasta päättää kaupungin rakennusvalvonta hakemuksen jätön jälkeen.

Rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä ei ryhdy ennakoimaan päätöstä.

Mahdollinen purku- ja rakennuslupa vaativat poikkeamispäätöksen tai uuden kaavan. Seppälän mukaan poikkeamispäätös on nopeampi tapa edetä, jos sellainen päätös tehdään.

Purkulupaa ja uudelleen rakentamista harkitaan Seppälän mukaan terveys edellä.

– Jos asuntoja tehdään, niiden pitää olla turvallisia ja terveellisiä, Seppälä korostaa.

Luopuuko YIT kohteesta, jos purkulupaa ei heltiä?

– Mietimme ratkaisua päätöksen jälkeen, Marko Palonen sanoo.

Kiratek Oy:n vuonna 2011 tekemän kuntotutkimuksen ja vuosina 2018–2019 tehtyjen lisätutkimusten mukaan konttorin rakenteet ovat pääosin kunnossa.

Oulun rakennusvalvonnan Vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmän (Vakki) mukaan hirsirunko olisi säilytettävissä, jos se korjataan perusteellisesti. Sekään ei silti anna täyttä varmuutta sisäilmariskien poistumisesta.

Jos kohde aiotaan saneerata asunnoiksi, tulee rakennus purkaa kokonaan, hirret puhdistaa ja rakentaa uudelleen. Vakkin mukaan mahdollinen korjaussuunnittelu on poikkeuksellisen vaativa tehtävä.

Yhdyskuntalautakunta esittää pontena rakennuslautakunnalle, että mikäli nykyistä rakennusta ei pystytä kunnostamaan, tulee Koskitie 18 rakentaa hirsirunkoisena.