Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut lii­kut­ta­van yk­si­mie­li­siä Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin tar­peel­li­suu­des­ta – näin 13,5 mil­joo­nan euron han­ket­ta pe­rus­tel­tiin Kalevan te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä val­tuu­te­tuil­le

Oulun kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaan uimahallihanke laitettaisiin jalalle jo ensi vuonna. Suurin osa kaupunginvaltuututetuista on sitä mieltä, että uimahalli pitää toteuttaa ripeällä aikataululla.

Oulun kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaan uimahallihanke laitettaisiin jalalle jo ensi vuonna. Kaleva kysyi valtuutetuilta, tuleeko uimahalli rakentaa Linnanmaalle.

Linnanmaan uimahallin rakentaminen aika pikaisella aikataululla tuntuu olevan tärkeää Oulun kaupunginvaltuutetuille. Niin ainakin voi päätellä Kalevan valtuutetuille tekemän kyselyn perusteella: 46 valtuutettua 48 vastanneesta on sitä mieltä, että Linnanmaan uimahalli tulee rakentaa kaupunginhallituksen esittämällä aikataululla.

Vain kaksi vastasi: ei osaa sanoa. Ei-vastauksia ei tullut kyselyssä ainoatakaan. Vastaamatta halusi jättää 19 kaikkiaan 67 valtuutetusta.