Lukijalta
Mielipide

Oulun kaupungin vaadittava esteettömyyttä rakennuttajilta – esteettömistä asunnoista hyötyvät myös tulevat ikäihmiset

On harmillista, että monet joutuvat muuttamaan kotoaan pois ainoastaan siksi, etteivät mahdu liikkumaan kotonaan apuvälineiden kanssa tai siksi, ettei peseytymistiloihin mahdu avustaja vierelle.

Asuinrakennusten esteettömyydestä annetut asetukset eivät ole riittäviä. Asetusten mukainen esteettömyys saattaa tarkoittaa käytännössä, että pyörätuolin kanssa mahtuu hissiin – mutta sieltä ei enää mahdukaan omin avuin pois.

Se voi tarkoittaa, että oven avaamiseen tarkoitettu painike on asennettu, mutta sitä ei yletä painamaan.

Koska lait ja asetukset eivät riitä takaamaan kaikille sopivia asuntoja, on kaupungin se tehtävä.

Todellisista esteettömistä asunnoista eivät hyödy ainoastaan nyt liikuntarajoitteiset ihmiset, vaan väestön ikääntyessä niistä hyötyvät myös tulevat ikäihmiset. Kuka tahansa meistä saattaa myös vaikkapa kaatua liukkaalla ja tarvita kuntoutuessaan esteetöntä ympäristöä.

On harmillista, että monet joutuvat muuttamaan kotoaan pois ainoastaan siksi, etteivät mahdu liikkumaan kotonaan apuvälineiden kanssa tai siksi, ettei peseytymistiloihin mahdu avustaja vierelle.

Mikäli todellisia esteettömiä asuntoja olisi enemmän, voisivat huonosti liikkuvat ihmiset valita vapaammin kotinsa, eivätkä vanhukset joutuisi muuttamaan kodeistaan vasten tahtoaan.

Tarvittavien muutostöiden tekeminen huonosti suunniteltuihin asuntoihin ei ole aina mahdollista. Siinäkin tapauksessa, että muutostöiden tekeminen on mahdollista, se on jälkikäteen tehtynä aina kalliimpaa – niin asukkaalle kuin veronmaksajillekin.

"Todellisista esteettömistä asunnoista eivät hyödy ainoastaan nyt liikuntarajoitteiset ihmiset, vaan väestön ikääntyessä niistä hyötyvät myös tulevat ikäihmiset."

Mikäli todellinen esteettömyys otetaan jo rakennusten suunnitteluvaiheessa huomioon, ei sen toteuttaminen tule sen kalliimmaksi kuin esteellinen rakentaminen. Toimivista ja turvallisista kodeista hyötyvät kaikki. Esteettömyys on myös kestävää kehitystä.

Asetusten ollessa puutteellisia Järvi-Oulun Vasemmisto vaatii, että Oulun kaupunki jatkossa määrittelisi todellisen esteettömyyden tontinluovutusehdoissa, jolloin tontteja luovutettaisiin vain sellaisille rakennuttajille, jotka sitoutuvat rakentamaan kaikille sopivia asuntoja.

Heidi Hietalahti

Tuomas Kuusniemi

Järvi-Oulun Vasemmisto ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.