Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kau­pun­gin tulk­ki­pal­ve­lu tarjoaa tulk­kaus­ta liki 50 kie­lel­lä

Kansainvälisessä Oulussa virkamiehillä on tekemistä, kun asioita hoidetaan maahanmuuttajien kanssa, eikä siitä ilman tulkkia selvitä.

Kansainvälisessä Oulussa virkamiehillä on tekemistä, kun asioita hoidetaan maahanmuuttajien kanssa, eikä siitä ilman tulkkia selvitä.

Pohjois-Suomen tulkkipalvelu on Oulun kaupungin yksikkö, joka tarjoaa puhuttujen kielten tulkkaus- ja käännöspalveluja viranomaisille useilla eri kielillä maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiointiin. Tulkkipalvelu auttaa ensisijaisesti Pohjois-Suomen alueen viranomaisia ja yrityksiä.

Tulkkipalvelun asiakkaina ovat koko Pohjois-Suomen viranomaiset.

”Me olemme asioimistulkkikeskus, joka tekee tulkkaustyötä maahanmuuttajan ja viranomaisen välisessä asioimisessa. Viranomainen tilaa itselleen tulkin, että saa selvitettyä asiat maahanmuuttajan kanssa”, kertoo tulkkipalvelun päällikkö Titta Heikkinen.

Samalla palvelusta tietysti nauttivat myös tulkin apua tarvitsevat ulkomaalaiset maahanmuuttajat. Maahanmuuttajat eivät joudu käännöksistä maksamaan.