Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tös yllätti iloi­ses­ti – yli­jää­mää kertyi 43 mil­joo­naa euroa

Oulun kaupungin vuoden 2017 tilikauden ylijäämäksi muodostui 43 miljoonaa euroa. Talousjohtaja Jukka Weisellin mukaan hyvään tulokseen löytyy kolme syytä.

Oulun kaupungin viime tilikausi jäi reilusti ylijäämäiseksi.
Oulun kaupungin viime tilikausi jäi reilusti ylijäämäiseksi.
Kuva: Janne-Pekka Manninen

Oulun kaupungin vuoden 2017 tilikauden ylijäämäksi muodostui 43 miljoonaa euroa.

Talousjohtaja Jukka Weisellin mukaan hyvään tulokseen löytyy kolme syytä.

Toiminnan nettomenot alittuivat 31,7 miljoonalla eurolla.

Kaupungin rahoitustulot ylittyivät 22,8 miljoonalla eurolla. Suurin tekijä tässä on Oulun Puhelimen perillisen Partnera Oy:n lisäosinko.

Kolmas tekijä löytyy verotulojen kasvusta. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi 22 miljoonaa ennakoitua enemmän.

Yhdessä mainitut kolme tekijää paransivat viime vuoden tilinpäätöstä 76,4 miljoonalla eurolla.

Talousjohtaja Weisell puhuu kertaluontoisista eristä. Niistä merkittävimmät olivat kuntaliitokseen liittyvä valtionosuuden kompensaatio 6,6 miljoonaa euroa ja osinkotulojen normaalitason ylitys 25,4 miljoonalla eurolla.

Yhdessä nuo kaksi kertaerää toivat kaupungin talouteen viime vuonna 32 miljoonaa euroa. Kyse on eristä, joita ei enää näy tämän vuoden tilinpäätöksessä.

Weisellin mukaan todellinen vuosikate olikin viime vuonna 88 miljoonaa euroa eikä tilinpäätöksen 119,6 miljoonaa euroa.

Verotulojen tuotto kasvoi

Verotulojen tuotto nousi viime vuonna 764,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2016 verotuloja kertyi 743,6 miljoonaa euroa.

Tavalliset palkansaajat eivät kuitenkaan päässeet viime aikoina nauttimaan ansiotason noususta, sillä kunnallisveroa kertyi viime vuonna 665,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 kunnallisveron tuotto oli 664,3 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron kasvu oli vain 1,6 miljoonaa euroa.

Oululaisilta peritty kiinteistövero sen sijaan nousi viime vuonna selvästi. Kiinteistövero tuotti viime vuonna 56,1 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 45,5 miljoonaa euroa.

Oulun kaupunki keräsi näin viime vuonna kiinteistöverolla 10,6 miljoonaa euroa aiempaa enemmän.

Yhteisöveroa Oulun kaupunki sai viime vuonna 42,6 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhteisöveron tuotto oli 33,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhteisöveroa kertyi 8,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Oulun kaupungin lainakanta väheni viime vuonna edelliseen tilinpäätökseen nähden 38,5 miljoonalla eurolla.

Asukasta kohden olevan lainan määrä pieneni

Viime vuonna kaupunki ei nostanut lainkaan pitkäaikaista lainaa.

Tilinpäätöksessä viime vuoden lopussa lainakanta oli 3 126 euroa asukasta kohti. Se on 806 euroa vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa ennakoitiin.

Tilinpäätöksen esittelyssä todetaan, että myönteinen lainakehitys johtui paremmasta vuosikatteesta ja investointien suunniteltua alhaisemmasta toteutumasta.

Talousjohtaja Jukka Weisell sanoo, ettei lainakantaa koskevassa arviossa näy sitä, että kaupunki otti aivan vuoden 2016 lopussa lainaa 50 miljoonaa euroa.

Tuota lainaa käytettiin vuoden 2017 menojen rahoittamiseen.

Kyse on tässä tapauksessa lainanoton rytmittämisestä.

Kaupunginhallitus lähetti Oulun kaupungin tilinpäätöksen 2017 valtuuston hyväksyttäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat myös kaupungin omien liikelaitosten tilinpäätökset.