Oulun kaup­pa­hal­lin re­mon­til­le viimein sinetti – laa­jen­nus­ta muu­tet­tiin, ra­ken­nus­lu­pa myön­net­ty

Uudessa suunnitelmassa kauppahallin siipiosan ullakolle tulevaa konehuonetta on muutettu alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.

Kauppahallin siipiosan ullakkokerrokseen sijoitetaan harjakattoinen konehuone. Se on sovitettu yhteen itse hallin sekä torin aittojen kattojen muotokielen kanssa. Havainnekuvassa vasemmalla näkyy suunnitelmissa oleva uusi hotelli. Arkkitehtitoimisto LAATIO Oy:n havainnekuva kauppahallista.
Kauppahallin siipiosan ullakkokerrokseen sijoitetaan harjakattoinen konehuone. Se on sovitettu yhteen itse hallin sekä torin aittojen kattojen muotokielen kanssa. Havainnekuvassa vasemmalla näkyy suunnitelmissa oleva uusi hotelli. Arkkitehtitoimisto LAATIO Oy:n havainnekuva kauppahallista.
Kuva: Rajala Janne

Uudessa suunnitelmassa kauppahallin siipiosan ullakolle tulevaa konehuonetta on muutettu alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Siipiosan katon muotokieli on sama kuin itse kauppahallissa sekä torin aitoissa.

Rakennuslautakunta myönsi keskiviikkona viimein rakennusluvan Oulun kauppahallin remontoinnille. Samalla myönnettiin lupa aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Päätös syntyi lautakunnassa äänestyksen 9-2.

Remontti voi alkaa periaatteessa heti kun asiaa koskeva pöytäkirja on hyväksytty. Se tapahtuu yleensä alle viikossa päätöksestä, Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä kertoo.

Alun perin rakennuslupa oli lautakunnan käsittelyssä jo joulukuussa, mutta se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänestyksen jälkeen. Voittaneessa esityksessä moitittiin laajennuksen julkisivuja, jotka eivät istu kaupunkikuvaan.

Alkuperäisessä suunnitelmassa esitettiin kauppahallin siipiosan katolle ullakkokerrosta, johon sijoittuvat tekninen tila ja ilmanvaihtokonehuone. Lautakunta katsoi, ettei siipiosan kattorakenne vastaa kaupunkikuvallisesti rakennuksen arvoa.

Sittemmin remonttisuunnitelmaa on kehitetty.

– Massan muoto on muuttunut, kokonaismassa on pienentynyt verrattuna joulukuun 2018 versioon. Lisäksi uudessa versiossa lauhduttimet mahtuvat rakennuksen sisälle, vanhassa ne tulivat katolle, Seppälä kuvailee.

Sen myötä teknisen tilan muoto noudattelee torilla olevien aittojen muotoa ja väri on sama kuin kauppahallin katossa.

Kaupunginarkkitehti Janne Rajalan mukaan uuden ilmanvaihtolaitteiston ja -kanaviston hyvällä lvi-teknisellä optimoinnilla pystyttiin katukuvassa näkyvän konehuoneen koko lopulta puolittamaan.

Sen myötä katukuvassa näkyvä osa on kevyt, kompakti ja pelkistetty sekä muodoltaan torialueen maisemaan sopivasti aittamainen.

– Siinä on harjakatto ja myös sama kattokaltevuus kuin kauppahallissa, joten se sopeutuu niin väritykseltään, ilmeeltään kuin muodoltaan läheisiin aittarakennuksiin sekä itse kauppahalliin.

Kaupunkikuvatyöryhmä puolsi viimeisimpiä suunnitelmia, ja ne kelpaavat myös museovirastolle.

Kaupunkikuvatyöryhmä pyysi kuitenkin 12.3. antamassaan lausunnossa tutkimaan myös yksiaineista- ja -väristä, massoiltaan yksinkertaisempaa vaihtoehtoa, jolla saadaan pelkistetympi lopputulos.

Työryhmä katsoi, että suunnitelmassa materiaali, värit ja massoittelu olivat hajaantuneita ja lasi julkisivumateriaalina kohteelle vieras.

Kaupunkikuvatyöryhmän lausunnon jälkeen suunnitelmia on edelleen tarkennettu ja rakennusvalvonta on hyväksynyt ne.

Rakennuslautakunta poisti asian vielä 20.3. kokouksen listalta, koska suunnitelmat poikkesivat edellisessä kokouksessa esitetyistä ja koska uusi suunnitelma tuotiin esityslistalle vasta kokouspäivänä eikä jäsenistö ollut ehtinyt perehtyä siihen.

Kaikkiaan kauppahallin perusparannuksen rakennuslupahakemukseen liittyvät vaiheet ovat kestäneet reilun vuoden.

Alunperin hallin remontin piti alkaa jo alkuvuodesta urakkakilpailutuksen jälkeen.

Remontin kestoksi on arveltu puoltatoista vuotta.

Suojeltu arvorakennus

Oulun kauppahalli on valmistunut vuonna 1901. Se on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Halli on suojeltu.

Matkailullisesti Oulun kauppahalli on kaupungin tunnetuimpia ja kuvatuimpia kohteita.

Halliin on vuosien aikana tehty useita muutoksia ja korjauksia, viimeisimmät 1994–1995.

Tulevassa remontissa kauppahalliin tehdään talotekninen perusparannus.

Järjestelmät uusitaan, koska nykyinen talotekniikka on käyttöikänsä päässä.

Kauppatorin puolen siipiosaa muokataan pienemmäksi. Siihen tulee uusi huolto-ovi.

Eteläpäädyn siipiosan ullakkotilaan tehdään tekninen tila, siipiosan vesikattoa korotetaan.

Julkisivuihin ei tule muuten muutoksia.

Ikkunat kunnostetaan ja ulko-ovet uusitaan vastaamaan vanhoja piirustuksia.

Remontissa hallin myyntineliöt pysyvät ennallaan.