Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­ja­mää­rät nou­se­vat yhä, ou­lu­lai­set tekivät al­ku­vuon­na yli 5 mil­joo­naa bus­si­mat­kaa – syk­syl­lä jouk­ko­lii­ken­teel­le tulossa oma so­vel­lus

Kaupunki tavoittelee 18 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2030 mennessä.

Oululaiset matkustivat tammi-kesäkuussa bussilla yli 5 miljoonaa kertaa, mikä on noin 319 000 matkaa enemmän kuin viime vuonna.
Oululaiset matkustivat tammi-kesäkuussa bussilla yli 5 miljoonaa kertaa, mikä on noin 319 000 matkaa enemmän kuin viime vuonna.
Kuva: Teija Soini

Oulun joukkoliikenteen matkustajamäärät jatkavat nousuaan. Tehtyjen matkojen määrä nousi tämän vuoden tammi-kesäkuussa 6,8 prosenttia viime vuoden samaan aikaan verrattuna.

Oululaiset matkustivat tammi-kesäkuussa bussilla yli 5 miljoonaa kertaa, mikä on noin 319 000 matkaa enemmän kuin viime vuonna.

Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Edwin 't Lam sanoo, että kaupunki on lukuihin melko tyytyväinen.

Syitä suosion kasvulle on monia: kaupunkirakenne on keskustassa muuttunut, mikä on tuonut lisää matkustajia joukkoliikenteen äärelle. Keskustaan kohoaa yhä enemmän uusia rakennuksia, mikä antaa syyn odottaa joukkoliikenteelle tulevaisuudessakin yhä enemmän kasvua.

Uudistusten ansiosta kuntalaiset pystyvät nykyään käyttämään joukkoliikennettä aiempaa paremmin.

't Lamin mukaan 40 prosenttia oululaisten tekemistä bussimatkoista tulee linjavalikoiman runkolinjoilta 1–4. Näillä linjoilla vuoroväli on tiheä, ja linjat kulkevat pitkästi koko kaupungin läpi.

– Silloin, kun joukkoliikenne on sujuvaa, se tuo lisää matkustajia. Uskon siihen, että ihmiset siirtyvät henkilöauton ratista käyttämään bussia, 't Lam sanoo.

Sujuvuutta kaupunki yrittää parantaa muun muassa uudella joukkoliikenteen omalla sovelluksella, joka lanseerataan toivon mukaan syys-lokakuussa. Sovellukseen on bussiliikenteen lisäksi tarkoitus liittää kaupunkipyörät.

Tulevaisuuden konkreettisena linjojen muutoksena on vuorojen ja isompien linja-autojen lisääminen keskustan ja Linnanmaan välille, kun Linnanmaalle siirtyy aiempaa enemmän opiskelijoita OAMKin muuton vuoksi. Osa vuoroista kulkee tulevaisuudessa Linnanmaalle moottoritien kautta.

Kaupungin tavoitteena on saada kaupunkilaiset tekemään 50 prosenttia matkoistaan kevyen liikenteen välineillä tai joukkoliikenteellä. Joukkoliikennestrategia 2030 -suunnitelman mukaan matkustajamäärän pitäisi kaksinkertaistua nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin tehtyjä matkoja halutaan olevan 18 miljoonaa nykyisen noin 9–10 miljoonan sijaan.