Oulun Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke kokoaa uutta kult­tuu­ri- ja tai­de­alan re­si­dens­si­ver­kos­toa – ta­voit­tee­na kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Pohjois-Pohjanmaalla on aloitettu laaja kulttuuri- ja taidealan residenssiverkoston rakentaminen.

Oulu2026-hankkeen projektipäällikkön Heli Metsäpellon mukaan tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja taiteen kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaalla.
Oulu2026-hankkeen projektipäällikkön Heli Metsäpellon mukaan tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja taiteen kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaalla.
Kuva: Antti Ervasti/arkisto

Pohjois-Pohjanmaalla on aloitettu laaja kulttuuri- ja taidealan residenssiverkoston rakentaminen. Verkoston alullepanijana on Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke.

– Tavoitteena on tämänkaltainen uusi verkostomainen toiminta vahvistaa kulttuurin ja taiteen painoarvoa ja kansainvälistymistä Pohjois-Pohjanmaalla, Oulu2026-hankkeen projektipäällikkö Heli Metsäpelto sanoo.

Verkoston kokoaminen alkoi syksyllä 2018 ja sen rakentamiseen on tähän mennessä osallistunut pohjoispohjanmaalaisia taiteilijoita, yhdistyksiä ja kuntia.

Residenssiverkostolle määritellään yhteiset toimintaperiaatteet ja -tavat kevään 2019 aikana.

Verkoston rakentamisesta vastaa oululainen sisältötoimisto Waria ja sen mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -hankerahoitus.