Oulun Ener­gian uusi la­jit­te­lu­lai­tos nostaa teol­li­suu­den, ra­ken­ta­mi­sen, pur­ka­mi­sen ja kaupan jät­tei­den hyö­dyn­tä­mi­sen lähes sataan pro­sent­tiin

Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksen rakentaminen Ruskon jätekeskuksen alueella on edennyt aikataulussaan.

Liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala ja projektipäällikkö Saara Palo-oja kertovat jätteiden lajittelulaitoksen rakentamisen sujuneen aikautaulussaan. Oulun Energian projektipäällikkö Saara Palo-oja esittelee, missä vaiheessa laitoksen laiteasennukset nyt ovat.
Liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala ja projektipäällikkö Saara Palo-oja kertovat jätteiden lajittelulaitoksen rakentamisen sujuneen aikautaulussaan.
Liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala ja projektipäällikkö Saara Palo-oja kertovat jätteiden lajittelulaitoksen rakentamisen sujuneen aikautaulussaan.
Kuva: Teija Soini

Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksen rakentaminen Ruskon jätekeskuksen alueella on edennyt aikataulussaan. Lajittelua suorittavien laitteiden asentaminen aloitettiin Oulun Energian projektipäällikön Saara Palo-ojan mukaan pari viikkoa sitten.

Rakennustyöt jatkuvat toukokuun loppuun saakka ja laiteasennusten pitäisi olla tehtynä kesäkuun loppuun mennessä.

– Sitten alkavat koekäyttöjaksot ja syyskuussa laitos otetaan kaupalliseen toimintaan.

Alansa huipputeknologiaa edustavan saksalaisen Beznerin toimittaman laitteiston toiminta perustuu muun muassa mekaaniseen ja optiseen lajitteluun.

Täyteen vauhtiin päästyään lajittelulaitos ottaa vastaan vuosittain 100 000 tonnia teollisuuden, rakentamisen, purkamisen ja kaupan jätteitä. Nykyisellä Larella käsittelymäärä on ollut noin 35 000 tonnia vuodessa. Liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energiasta laskee määrän kolminkertaistuvan.

– Lajittelun jälkeen tästä määrästä ei joudu kaatopaikalle juuri mitään, vaan hyötykäyttöprosentti lähes sata.

Laitoksessa murskastaan ja erotellaan jätteestä kierrätettäväksi soveltuvat raaka-aineet kuten muovit, metallit, puun ja kuidut sekä maanrakennukseen sekä saadaan maanrakennukseen soveltuvia hyötyjakeita. Menetelmällä pystytään saavuttamaan noin 30 prosentin materiaalihyötykäytön osuus kokonaismassasta.

Oulun Energian projektipäällikkö Saara Palo-oja esittelee, missä vaiheessa laitoksen laiteasennukset nyt ovat.
Oulun Energian projektipäällikkö Saara Palo-oja esittelee, missä vaiheessa laitoksen laiteasennukset nyt ovat.
Kuva: Teija Soini

Noin 45 prosentista lajittelulaitokseen tulevasta jätteestä voidaan tuottaa korkeatasoista kiinteää kierrätyspolttoainetta, jota nyt rakenteilla oleva Laanilan biovoimalaitos valmistuttuaan käyttää ja tekee siitä kaukolämpöä ja sähköä.

– Ja se osa, mikä ei kelpaa hyvälaatuisen polttoaineen joukkoon, hyödynnetään energiajakeena Laanilan ekovoimalaitoksessa.

Lajittelulaitos on iso edistysaskel kiertotaloudelle. Nyt Oulun Energian tuotannosta on hiilineutraalia noin puolet, tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus 2030-luvun aikana.

Koko tekemistä ohjaavassa hiilineutraalisuuspolussa tavoitteena on muuttaa polttoaineet vähähiilisemmäksi, mikä tarkoittaa Vanhalan mukaan turpeen käytön vähentämistä sekä puupolttoaineen ja kierrätyspolttoaineen lisäämistä.

Valmistuva biovoimalaitos on hyvä esimerkki energiatehokkuudesta, koska vähemmällä polttoaineella saadaan enemmän lämpöä.

Hiiltä sitovaa toimintaa on myös tuottaa voimalaitostuhkasta metsälannoitetta. Tuhkalannoitusraetta toimitetaan Pohjois-Pohjanmaalla olevalle metsänomistajalle metsäpalstaa lähinnä olevalle paikalle tienvarteen ilmaiseksi.

Parhaillaan Oulun Energian yhdessä Gasum Oy:n kanssa selvittää mädätyslaitoksen toteuttamista. Ideana on murskata kotitalouksien roskapussit sisältöineen, erottaa materiaalista orgaaninen jäteaines ja metallit.

– Orgaaninen jäte mädätetään ja tuotetaan siitä biokaasua, ja mikä prosessista jää, menee ekovoimalaitokseen poltettavaksi.

Investoinneilla haetaan tasapainoa siihen, että ekovoimalaitoksen kapasiteetti riittää polttamaan jätteen, jolle ei ole muuta käyttöä. Biovoimalaitoksella saavutetaan lisää polttoon perustuvaa hyötykäyttöä sellaiselle materiaalille, joka ei kelpaa kierrätykseen, mutta on parempaa kuin se materiaali, joka pitäisi polttaa ekovoimalaitoksella.

– Nyt haemme myös sitä, että jätteitä pystyttäisiin käsittelemään mahdollisimman lähellä syntypaikkoja, eikä niitä tarvitsisi kuljettaa maasta toiseen, Vanhala sanoo.

Lare on edelleen käynnissä

Uusi jätteiden lajittelulaitos rakennetaan nykyisen Lare-rakennuksen jatkeeksi ja Lare toimii edelleen jätteiden vastaanottotilana.

Kokonaisinvestointi on noin 22 miljoonaa euroa.

Kotitaloudet ja myös pienemmät yritykset tuovat edelleen niin sanotut peräkärrykuormansa, joita syntyy vaikkapa remonteissa tai varastoja siivottaessa, Kiertokaari Oy:n kautta lajitteluareena Larelle Ruskon jätekeskukseen.

Sieltä jätteet nämä jätteet jatkavat matkaansa Oulun Energian toimesta eteenpäin uuteen lajittelulaitokseen.

Oulun Energia aloitti Lare-toimintojen pyörittämisen liikuteltavilla laitteilla jo tämän vuoden alusta ja toiminta jatkuu näin siihen saakka, kunnes uusi lajittelulaitos otetaan käyttöön.

"Kaikki kuluttaja- ja teollisuusasiakkaat, jotka toimittavat kuormansa Larelle, voivat olla tyytyväisiä, että ne lajitellaan aikaisempaa paremmin ja materiaalia saadaan aikaisempaa enemmän hyötykäyttöön, ja sitä enemmän jokainen osallistuu kierrätyksen edistämiseen." Pertti Vanhala Liiketoimintajohtaja29Oulun Energia