TOKION OLYMPIALAISET: Tokion päi­vä­kir­ja: Päi­vä­ret­ki ran­ni­kol­le Enos­hi­maan

PRIDE: Ou­lu­lais­tut­ki­ja kertoo, mil­lais­ta syr­jin­tää bi­sek­suaa­leik­si iden­ti­fioi­tu­vat ihmiset koh­taa­vat

Oulun Ener­gian uuden voi­ma­lai­tok­sen YVA-me­net­te­ly alkaa

Oulun Energian Toppila 1 –voimalaitoksen korvaajaksi suunnitellun uuden voimalan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on asetettu nähtäville.

Oulun Energialla on Toppilassa kaksi voimalaitosta.
Oulun Energialla on Toppilassa kaksi voimalaitosta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Energian Toppila 1 -voimalaitoksen korvaajaksi suunnitellun uuden voimalan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on asetettu nähtäville.

Oulun Energia suunnittelee korvaavansa Toppila 1:n energiantuotantokapasiteettia uudella yhteistuotantovoimalaitoksella.

Hanketta suunnitellaan Toppilaan Oulun Energian voimalaitosalueelle tai Laanilaan Kemiran Oulun tehtaiden alueelle.

Yva-ohjelmaan sisältyy myös uusien biopolttoaineiden valmistuksen aloittaminen biojalostamolla. Biojalostamo on joko pyrolyysiöljyä tuottava pyrolyysilaitos tai biohiiltä tuottava biohiililaitos.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 5.3.–4.5. virka- ja aukioloaikoina Oulu 10:ssa, pääkirjastossa, Koskelan kirjastossa, Puolivälikankaan kirjastossa, Myllyojan kirjastossa ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksessa sekä sähköisenä.