Oululle uusi ohjelma ko­tout­ta­mi­seen, kau­pun­gis­sa yli 120 kan­sa­lai­suut­ta

OuluOulussa on valmisteltu uusi kotouttamisohjelma. Laki määrää, että kuntien on laadittava neljän vuoden välein kotouttamisohjelma.

Kotoutamisohjelmassa otetaan kantaa muun muassa koulutukseen, työelämään ja terveyspalveluihin.
Kotoutamisohjelmassa otetaan kantaa muun muassa koulutukseen, työelämään ja terveyspalveluihin.
Kuva: Petri Huhtinen

Oulussa on valmisteltu uusi kotouttamisohjelma. Laki määrää, että kuntien on laadittava neljän vuoden välein kotouttamisohjelma.

Edellinen ohjelma "Kotini on täällä" tehtiin vuosille 2013–2017. Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuosille 2018–2021 kotouttamisohjelmaa "Yhdessä kotoutuva Oulu".

Uuden kotouttamisohjelman pääviesti on, että kaikki eri palvelualueet ovat yhdessä vastuussa siitä, että maahanmuuttajille tarjotaan hyvät edellytykset kotoutua Ouluun.

Ohjelmassa otetaan kantaa koulutukseen, työelämään, terveyspalveluihin, asumiseen, liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä kolmannen sektorin toimintaan.

Ohjelman loppuun on koottu toimenpideohjelma, johon on kirjattu tavoitteet ja vastuutahot.

Toimenpideohjelmaa on listattu 11 sivua, jossa mainitaan ensin tavoite, sitten toimenpide, mittari ja vastuutaho.

Esimerkiksi nuorten muslimien foorumin (NMF) käynnistämisellä ja tukemisella Oulussa pyritään ehkäisemään näiden nuorten radikalisoituminen.

Kuluvan vuoden toimenpiteenä on tarjota toimitilat ja yhteistyö nuorten kanssa sekä ohjaajien koulutus.

Mittarina käytetään sitä, moniko musliminuori osallistuu toimintaan. Kaupungin puolelta vastuullisina ovat nuorisopalvelut ja Villa Victor.

Oulussa oli vuoden 2017 kesäkuun lopussa 5 743 oleskeluluvan saanutta ulkomaan kansalaista ja 123 eri kansalaisuutta.