Kirkkopäivät: Ta­pah­tu­mia riitti per­jan­tai­na niin paljon, että kaik­kiin ei ehtinyt mukaan

Kärpät: Ari Stenius jatkaa Oulun Kärp­pien lii­ga­ot­te­lui­den se­los­tus­ta Radio Ka­le­vas­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ou­lu­lais­ten ve­den­saan­ti on hu­te­ral­la poh­jal­la

Poliitikot veivaavat, vaikka yli 140 000 oululaisen vesihuolto on ollut ilman varmistusta vuosikymmenet.

-
Kuva: Eljas Sallmen

Vesihuolto on Oulussa lähes kokonaan varmistamatta. Ratkaisua on haettu 1980-luvun alusta. Vuoteen 2010 mennessä tutkimuksia ja selvityksiä oli tehty yli 70 kappaletta eikä vauhti ole hiljentynyt tämänkään vuosikymmenen aikana.

Ydinkysymys on, miten Oulussa hoidetaan 140 000 kantakaupungin asukkaan vesihuolto kriisitilanteessa. Säteilyonnettomuus merkitsisi väistämättä, ettei Oulujoen pintavesi ole käytettävissä. Siksi Iijokikaan ei kelpaa varmistukseksi.

Vedensaantia voivat häiritä myös erilaiset onnettomuudet ja päästöt. Kemikaalirekan suistuminen Oulujokeen jossakin yläjuoksulla voi katkaista vedenoton muutamaksi päiväksi.

Alun perin Oulu suunnitteli ottavansa pohjavettä 32 500 kuutiota vuorokaudessa. Nyt määrä on pudotettu 11 000 kuutioon ja kuivana aikana pärjätään vähemmälläkin.

”Pohjavesi tulisi pintaveden rinnalle. Järjestelmä olisi jatkuvassa käytössä, mutta kaupungin vesijohtoverkostossa olisi pääosin pintavettä”, sanoo Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki.

”Pohjavesiverkoston on oltava koko ajan toiminnassa, jotta vesi säilyy käyttökelpoisena. Pohjavedenottoa ei voi kytkeä päälle tuosta vain, vaan vasta hyväksyttyjen vesinäytetulosten jälkeen.”