Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Ou­lu­lais­ten ehdotus ”Ter­va­tyn­ny­rit” voitti ase­ma­kes­kuk­sen kil­pai­lun - katso ha­vain­ne­ku­via voit­ta­ja­työs­tä

Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun tulos on ratkennut. Kyseessä on rautatieaseman Raksilan puoleinen alue.

Yleisöäänestyksessä voittaja tuli toiseksi. Havainnekuvassa on näkymä rautatieasemalta keskustaan päin. Tervatynnyrit 2

Pyramidi s. 3Tervatynnyrit 2

Pyramidi s. 3
Yleisöäänestyksessä voittaja tuli toiseksi. Havainnekuvassa on näkymä rautatieasemalta keskustaan päin.
Yleisöäänestyksessä voittaja tuli toiseksi. Havainnekuvassa on näkymä rautatieasemalta keskustaan päin.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki sekä Arkkitehtitoimisto m3

Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun tulos on ratkennut. Kyseessä on rautatieaseman Raksilan puoleinen alue. Voittaja on ”Tervatynnyrit”, jonka tekijöiksi paljastuivat oululaisprofessorien Ilmari Lahdelman ja Rainer Mahlamäen arkkitehtitoimisto sekä oululainen arkkitehtitoimisto Arkkitehdit m3.

Arkkitehdit m3 -toimistossa työskentelevät muun muassa arkkitehdit Kari Nykänen, Henrika Pihlajaniemi ja professori Janne Pihlajaniemi.

Voittanut ehdotus oli kilpailuehdotuksista mittakaavaltaan hillityin.

Yleisöäänestyksessä Tervatynnyrit sijoittui toiseksi. Eniten yleisön mieleen oli ehdotus nimeltä Tervahauta 2020.

Palkintolautakunta valitsi voittajan yksimielisesti viidestä kilpailuehdotuksesta. Vaikka kyseessä oli kutsukilpailu, työt palautettiin nimettöminä ja tekijät paljastuivat vasta kilpailun ratkettua.

Voittotyössä rakennusten arkkitehtuuri viittaa palkintoraadin mukaan persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä.

Kilpailun pohjalta on tarkoitus käynnistää erillisiä asemakaavahankkeita. Kaavojen toivotaan olevan valmiit ja vahvistetut ensi vuoden alkupuolella. Sen jälkeen alueen maanomistajat eli VR, Senaattikiinteistöt ja Liikennevirasto voivat käynnistää kaavan pohjalta hankkeita oman aikataulunsa mukaan.

Poliisi- ja oikeustalo jäävät täysin ennalleen. Niiden jatkona kilpailun voittaneessa työssä oli hotellin, monitoimiareenan ja palvelukeskuksen muodostama holvimainen kokonaisuus sekä kolme harjakattoista asuinkorttelia.

Katso kuvia Tervatynnyrit-ehdotuksesta.

Katso kaikki arkkitehtikilpailun tuloksen Oulun kaupungin verkkosivuilta.