Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Ou­lu­lai­sil­ta ke­rä­tään kom­ment­te­ja Hie­ta­saa­ren ke­hit­tä­mi­seen

Kaupungin verkkosivuilla kysely, jossa voi kertoa, mitä mieltä on Hietasaaren kehittämisestä.

Hietasaaren kehittäminen herättää Oulussa tunteita.
Hietasaaren kehittäminen herättää Oulussa tunteita.
Kuva: Maiju Torvinen

Oululaisilla on nyt mahdollista ottaa kantaa siihen, millaiseksi he haluaisivat Hietasaaren alueen kehittyvän. Alueen asemakaavaa ollaan uudistamassa, ja se on herättänyt Oulussa paljon keskusteluja. Alueelle on esitetty muun muassa kaupunkipuistoa.

Kaupungin mukaan uuden asemakaavan tavoitteena on parantaa alueen käyttöä matkailu-, virkistys- ja ulkoilualueena. Kaava mahdollistaisi myös huvipuiston rakentamisen alueelle.

Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut haluaa nyt saada ideoita alueen kehittämiseen sekä kartoittaa mahdollisia ongelmakohtia. Verkkosivuilla on myös perustiedot asemakaavoituksen lähtökohdista.

Kaupungin verkkosivuilla on kaikille avoin kysely, jossa voi kertoa mielipiteensä Hietasaaren kehittämiseen. Erityisesti haluttaisiin saada vuoropuhelua alueen toimijoiden ja intressiryhmien välille. Keskiviikkona avattu kysely on auki maanantaihin 27. lokakuuta saakka. Kyselyn toteuttaa ja analysoi konsulttiyhtiö Pöyry Finland Oy.

Lokakuun aikana järjestetään lisäksi työpaja Hietasaaren keskeisille sidosryhmille.