Ou­lu­lais­fir­ma kehitti ope­tuk­seen verk­ko­työ­ka­lun – on jo en­nak­ko­käy­tös­sä ja laa­je­nee pian

Oululainen Happia Oy on kehittänyt alakouluille Breikkeri-verkkotyökalun. Yhtiön mukaan työkalun on tarkoitus helpottaa opettajien työtä.

Idea opetustyökalulle syntyi viime vuonna julkaistun uuden opetussuunnitelman myötä. Arkistokuva.
Idea opetustyökalulle syntyi viime vuonna julkaistun uuden opetussuunnitelman myötä. Arkistokuva.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Oululainen Happia Oy on kehittänyt alakouluille Breikkeri-verkkotyökalun. Yhtiön mukaan työkalun on tarkoitus helpottaa opettajien työtä.

Idea opetustyökalulle syntyi viime vuonna julkaistun uuden opetussuunnitelman myötä. Opetussuunnitelman mukaan koulupäivään on sisällyttävä laajalaista oppimista kuten osallisuutta, ilmaisua, oppimaan oppimista ja arjen taitoja.

Happia kertoo tiedotteessaan, että kyse ei ole pelkästä taukojumpasta, vaan koulupäivään halutaan tuoda toiminnallisuutta oppimisen vuoksi. Opettaja voi valita Breikkeristä tarpeen mukaan aktivoivia tai rauhoittavia tehtäviä sekä erilaisia taitoja harjoittavia tehtäviä.

Tehtäviin oppilaat johdattavat Breikkerin omat hahmot: Egi, Bloki, Bigi ja Zeni. Ne edustavat erilaisia tunnetiloja ja luonteenpiirteitä.

– Koska laaja-alaiselle oppimiselle ei ole omaa oppituntia, mutta kouluille kohdistuu kuitenkin opetus- ja kasvatustavoitetta myös sen osalta, se on tuotava luontevaksi osaksi oppitunteja ja koulupäiviä. Breikkeri helpottaa opettajan työtä tuomalla erityyppiset ja eri taitoja harjoittavat tehtävät saman palvelun sisään. Harjoitukset edistävät oppilaiden itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja vastuunottoa ympäröivästä yhteisöstä. Me Happialla ajattelemme, että näitä taitoja harjoittelemalla kasvaa hyvinvoivia ihmisiä, Happian toimitusjohtaja Sanna Virtanen sanoo.

Mukana myös NTRNZ

Virtanen on taustaltaan liikuntakasvatuksen opettaja. Hän on koonnut kasvatus- ja liikunta-alan ammattilaisista tiimin, joka vastaa Breikkerin harjoitusten sisällöistä ja testaamisesta aidoissa opetustiloissa ja -tilanteissa. Breikkeri elää koko ajan, ja tiimi tuottaa palveluun uusia lisäosia.

Happian kumppaniksi Breikkerin kehitykseen valikoitui oululainen luova toimisto NTRNZ media Oy, joka tunnetaan parhaiten Eränkävijät-televisiosarjan tuottajana.

– Olemme ylpeitä, että pääsimme mukaan kehittämään näin vahvaa ja hyödyllistä sisältökokonaisuutta. Pystyimme hyödyntämään kokonaisvaltaisesti kaikkea osaamistamme graafisesta suunnittelusta verkkoratkaisuihin ja liikkuvan kuvan tuotannosta äänisuunnitteluun, kertoo NTRNZ median perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Hostikka.

Breikkeri on ollut jo ennakkoon käytössä muutamissa kouluissa. Tuotekonsepti laajenee vuodenvaihteessa alakoulujen lisäksi myös varhaiskasvatukseen.