Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ou­lu­lai­set ylä­kou­lu­lai­set sau­not­ti­vat asun­not­to­mia ja aut­toi­vat naa­pu­rei­ta – "Sai nähdä, että ihmiset olivat todella kii­tol­li­sia siitä, mitä me teimme"

Osana Turvallinen Oulu -hanketta toteutettu Gutsy Go on saanut runsaasti myönteistä palautetta nuorilta, omilta vanhemmiltaan, kaupungin johdolta sekä oululaisilta ihmisiltä.

Iita Hanhela (vas.), Veeti Tamminen, Volmar Lokka ja Maija Harju olivat mukana esittelemässä Rajakylän koulun ratkaisuja Finnkinossa.
Iita Hanhela (vas.), Veeti Tamminen, Volmar Lokka ja Maija Harju olivat mukana esittelemässä Rajakylän koulun ratkaisuja Finnkinossa.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Gutsy Go -suuroperaatiossa 500 oululaista 14-vuotiasta yläkoululaista ideoi ja toteutti ihmisiä auttavia hankkeita. Osana Turvallinen Oulu -hanketta toteutettu Gutsy Go on saanut runsaasti myönteistä palautetta nuorilta, omilta vanhemmiltaan, kaupungin johdolta sekä oululaisilta ihmisiltä.

Gutsy Go ry:n suuroperaatio on kohdannut Oulussa kolmessa viikon mittaisessa tapahtumassa 500 nuorta, jotka ovat itse ideoineet ja toteuttaneet 50 ratkaisua kaupunkilaisten elämän kipukohtiin.

Asialla olivat 14-vuotiaat yläkoulun oppilaita ensin Myllytullin ja Merikosken kouluista, sitten Metsokankaan koulusta sekä viimeksi Ylikiimingin ja Rajakylän kouluista.

Rajakylän koulussa yksi ryhmä ideoi ja toteutti hankkeen, jossa autettiin naapuruston ihmisiä muun muassa sellaisissa arjen askareissa kuten esimerkiksi lumitöissä, roskien viennissä tai koirien ulkoiluttamisessa ja haastettiin heidät antamaan apua omille naapureilleen.

– Ideoiminen oli ihan helppoa, koska se oli yhteinen idea meille kaikille ja toteuttaminen onnistui ihan helposti. Yllättävästi niin moni lähti mukaan. Se sai ihmiset hyvälle tuulelle, ryhmässä mukana ollut Iita Hanhela luonnehtii.

Hyvän mielen halot -operaatiossa Ylikiimingissä nuoret pitivät halkotalkoot yhdessä kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien yksikön kanssa ja jakoivat halot eteenpäin naapureille.

– Idea syntyi aika äkkiä ja aika helposti. Toteuttaminenkin oli onnistunut ja mukana olleet tykkäsivät asiasta. Todella hienoa, että pystymme toteuttamaan tällaisia juttuja, Aliina Myllyneva ryhmästä sanoo.

Gutsy Go:ssa oli Hanhelan ja Myllynevan mielestä parasta se, että sai auttaa ihmisiä ja sai ihmiset hyvälle tuulelle.

– Ja sai nähdä, että ihmiset olivat todella kiitollisia siitä, mitä me teimme, Hanhela ja Myllyneva iloitsevat.

Myös Gutsy Go:n kehitystuottaja Veera Ikonen oli todella tyytyväinen, sillä vastaanotto on joka paikassa ollut todella avoin, innostunut ja lämmin.

– On ollut todella inspiroivaa nähdä oululaisten nuorten yhteisöllistä omistajuutta ja intoa, kun he havaitsivat olevansa osa tällaista isompaa operaatiota, luonnehtii Ikonen.

Nuorten ratkaisuista nousee esille selkeästi yhteiskunnallisia aiheita kuten esimerkiksi työttömyys ja asunnottomuus. Ikosen mukaan nuoret lähtevät välittömästi tekemään ja ilmaisemaan asioita.

Loistavana esimerkkinä Ikonen kertoo Metsokankaalla toteutetusta ja asunnottomien yön kynnyksellä julkaistusta Arvokkuutta ja saunakavereita -videosta, joka on kerännyt sosiaalisessa mediassa satoja tuhansia katsojia.

– Todella huikea nähdä video, jossa näkyy nuorten rohkeus ja avoimuus puhua asioista suoraan ja jännittämättä saunan lauteilla tavalla, joka näyttää muillekin, että tällaisesta aiheesta voi puhua näin.

Esillä on myös paljon ympäristöaiheita, mutta toisaalta nuoret haluavat vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Keskustassa on paljon lähinaapuruston tarpeisiin vastaamista ja toisaalta myös luottamuksen rakentamista tuntemattomien ihmisten välille.

Ikosen mielestä nuorten Gutsy Go -projektit tekevät erityisesti näkyväksi sen, kuinka rauha lähtee rakentumaan jo ihmisten omista naapurustoista ja siitä, että olemme läheistenkin kanssa paremmassa vuorovaikutuksessa. Kaikissa kohteissa esille nousevat vanhukset ja vanhusten yksinäisyyteen puuttuminen sekä mielenterveysasiat.

– Kaiken ytimessä on myönteinen vuorovaikutus ihmisten välillä ja luottamuksen vahvistaminen. Tavallaan se on uskallus kohdata, nähdä ja kiinnostua toisten näkökulmista ja olemisesta.

Gutsy Go haluaa nuroten voimavarat näkyviksi

Suomen suurimman ideakilpailun voittanut Gutsy Go jalkautui Ouluun syyskuun alussa.

– Kysymys on menetelmästä, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja vahvistaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan osallistamalla heidät suoraan vaikuttamaan oman ympäristönsä elämään jo nyt, eikä vasta sitten, kun heillä on koulutus ja työpaikka, Gutsy Go ry:n kehitystuottaja Veera Ikonen tiivistää.

Tarkoituksena on tehdä näkyväksi 14-vuotiaiden nuorten voimavarat jo nyt ja avata koulun ovet ulos yhteiskuntaan.

– Siis ei sen kautta, että he tekisivät vain ehdotuksia ja mietintöjä, vaan nuoret pääsevät itse suoraan tekemään ja samalla saavat kokemuksia siitä, että minua tarvitaan jo nyt, minulla on väliä ja minä pystyn vaikuttamaan jo nyt.

Gutsy Go:ssa tehdään yhdessä, ei yksin, ja tehdään muille, ei itselle.

– Sitä kautta syntyy se vahva kokemus, että minulla on annettavaa tälle yhteisölle riippumatta siitä, miten koulussa pärjään, mistä taustasta tulen tai mitä minun vanhempani tekevät.

Suomalaisten säätiöiden tuella ja yhteistyössä kaupunkien kanssa Gutsy Go on toteuttanut jo 2 000:n nuoren kanssa ympäri Suomen. Nuorten kehittämiä ratkaisuja on syntynyt 200. Kaikki ratkaisut löytyvät Gutsy Go:n sosiaalisen median kanavilta.