Ou­lu­lai­set muut­ta­vat paljon kau­pun­gin sisällä – enem­mis­tö pois­muut­ta­neis­ta voisi harkita pa­laa­van­sa Ouluun

Muuttotutkimukseen vastanneiden mukaan Oulun merkittävimpiä vetovoimatekijöitä ovat kaupungin ilmapiiri, harrastus- ja vapaa-ajan palvelut ja hyvät liikenneyhteydet.

Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin syitä miksi ihmiset muuttavat Ouluun tai pois Oulusta.
Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin syitä miksi ihmiset muuttavat Ouluun tai pois Oulusta.
Kuva: Torvinen Maiju

Oulun muuttovoitto on kymmenen vuoden (2008–2017) aikana ollut keskimäärin 1043 asukasta vuodessa. Muuttoliiketilastojen mukaan kuntien välisten muuttojen osuus kaupungin väestönlisäyksestä on pienentynyt ja maahanmuuton osuus kasvanut.

Kaikkiaan Oulun väkiluvun kokonaiskasvun kymmenen vuoden keskiarvo oli 2 367 asukasta vuodessa. Tämä sisältää syntyvyyden enemmyyden ja nettomuuttovoiton. 

Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin marraskuun 2018 ja huhtikuun 2019 välillä teettämässä muuttoliiketutkimuksessa selvittiin kaupungin merkittävimpiä vetovoimatekijöitä niin Ouluun, Oulusta pois ja kaupungin sisällä muuttaneiden kannalta.

Suurimmalla osalla vasta valmistuneeseen muuttoliiketutkimukseen vastanneista oli myönteinen kuva Oulusta. Tärkeinä vetovoimatekijöinä nousivat kaupungin ilmapiiri, harrastus- ja vapaa-ajan palvelut, hyvät liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja kohtuuhintaiset asumiskustannukset. Myös työpaikkojen tarjonta ja työelämään liittyvät mahdollisuudet nousivat esille Oulun pitovoiman kannalta.

66 prosenttia kyselyyn vastanneista poismuuttajista kertoi, että voisi harkita muuttavansa takaisin Ouluun, erityisesti jos saisi työpaikan Oulusta tai sen lähistöltä. Oulun pitovoiman parantaminen kytkeytyy tutkimuksen mukaan laajemmin taloudelliseen kehitykseen, työmarkkinatilanteeseen ja korkeakoulujen toimintamahdollisuuksiin. Korkeakoulutettujen poismuuttamisen taustalla on kaupungin asema opiskelijakaupunkina.

Tutkimuksessa korostui myös Oulun korkea kunnassamuuttoalttius. Kaupungin sisäisten muuttojen syinä ovat yleensä epäsopiva asunto sekä perhekokoon tai -rakenteeseen liittyvät elämäntilanteen muutokset. Sekä Oulun ja muiden kuntien välillä että kaupungin sisälllä muutettiin pääasiassa yksin tai kahdestaan puolison kanssa.

Oulun muuttotutkimus 2017 toteutettiin Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyöhankkeena. Filosofian maisteri Niina Kotavaaran laatima tutkimus koostui tilastollisesta katsauksesta sekä muuttajakyselystä, johon vastasi yhteensä 709 henkilöä.

Juttua muokattu kello 14.25: Otsikkoa ja jutun alkua muutettu. Oulun väkiluku kasvaa kymmenen vuoden keskiarvon mukaan kaikkineen noin 2037 asukkaalla vuodessa, eikä noin tuhannella asukkaalla vuodessa, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.