Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Ou­lu­lai­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ve­si­kau­hu - ve­den­han­kin­ta­esi­tys pois lis­tal­ta

Esitys Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi poistettiin kokonaan kaupunginhallituksen listalta maanantai-iltana.

-

Esitys Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi poistettiin kokonaan kaupunginhallituksen listalta maanantai-iltana.

Viikkoa aiemmin asia oli jäänyt pöydälle.

Oululaispäättäjät ja valtuustoryhmät haluavat vielä lisää tietoa ennen kuin kykenevät tekemään päätöksiä.

Niinpä ryhmille tarjotaan aikaa lokakuun alkuun, jotta nämä voivat lähettää sähköpostitse lisäkysymyksiä Oulun Veden johtajalle Jouni Lähdemäelle ja apulaiskaupunginjohtajalle Matti Matinheikille.

Tavoitteena on, että kaupunginhallitus voisi lopulta tehdä lokakuun puolivälissä esityksensä oululaisten vedenhankinnan varmistamiseksi.

Vesihuoltoa koskeva valinta olisi määrä tehdä valtuustossa maanantaina 27. lokakuuta.