Ou­lu­lai­sen yri­tyk­sen joh­dos­sa toi­mi­neel­le nai­sel­le luet­tiin syyt­teet useista ta­lous­ri­kok­sis­ta – nainen kiistää syyl­li­syy­ten­sä

Oulun käräjäoikeudessa on luettu useita talousrikossyytteitä naiselle, joka toimi oululaisen yrityksen hallituksen puheenjohtajana kolmen vuoden ajan tammikuusta 2011 tammikuuhun 2014.

Syytteet luettiin torstaina Oulun käräjäoikeudessa. Kuvituskuva.
Syytteet luettiin torstaina Oulun käräjäoikeudessa. Kuvituskuva.

Oulun käräjäoikeudessa on luettu useita talousrikossyytteitä naiselle, joka toimi oululaisen yrityksen hallituksen puheenjohtajana kolmen vuoden ajan tammikuusta 2011 tammikuuhun 2014.

Syyttäjän mukaan nainen oli merkinnyt yhtiön kirjanpitoon vääriä ja harhaanjohtavia tietoja. Kyseiset summat olivat olleet huomattavan suuria.

Kirjanpitoon oli merkitty, että naisella olisi yhtiöltä vastasaatavia reilut 115 000 euroa. Syyttäjän mukaan naisella ei todellisuudessa ollut saatavia yhtiöltä.

Lisäksi yhtiön tililtä oli maksettu naisen tilille perusteettomasti 113 000 euroa joulukuun 2011 ja elokuun 2013 välisenä aikana. Syyttäjä toteaa, että nainen pahensi omilla toimillaan olennaisesti yhtiön maksukyvyttömäksi tulemista ja maksukyvyttömyyttä.

Yhtiö ei ole enää toiminnassa.

Toisestakin firmasta syytteitä

Nainen toimi myös kyseiseen yhtiöön läheisesti liittyneen yhtiön hallituksen puheenjohtajana tammikuusta 2012 helmikuuhun 2013. Myös tämän yhtiön kirjanpitoon oli syyttäjän mukaan merkitty vääriä ja harhaanjohtavia tietoja. Sieltä muun muassa siirrettiin yhtiölle 419 000 euroa ilman riittäviä tositteita. Toisin päin puutteellisesti merkittyjä tilisiirtoja tehtiin 44 000 euroa.

Lisäksi yhtiön nimissä oli maksettu käsiraha ja osamaksuja katumaasturista. Syyttäjän mukaan ajoneuvon omistus ja hallinta eivät kuuluneet missään vaiheessa kyseiselle yhtiölle.

Syyttäjä toteaa, että nainen oli toimillaan lisännyt ja pahentanut yhtiön maksukyvyttömyyttä. Nainen oli myös lahjoittanut ja luovuttanut yhtiön omaisuutta eteenpäin ilman hyväksyttävää syytä. Kyseinen firma on sittemmin mennyt konkurssiin.

Naiselle luettiin torstaina syytteet kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä kahdesta törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Syyttäjä vaatii hänelle vankeusrangaistusta, jonka kesto sijoittuu vuoden ja kuuden kuukauden ja vuoden ja kymmenen kuukauden välille. Rangaistus voi olla ehdollinen, mutta siihen pitää lisätä tuntuva yhdyskuntapalvelu.

Lisäksi nainen pitäisi syyttäjän mukaan tuomita menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 113 000 euroa siltä osin, kun määrä ylittää asianomistajille maksettavan vahingonkorvausten summan.

Oikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa nainen kiistää syyllistyneensä rikoksiin.

Naisen mukaan hän ei myöskään ole syyttäjän väittämällä tavalla käyttänyt yhtiössä tosiasiallista päätösvaltaa, vaan päätösvalta on ollut toisen henkilön käsissä.

Vastauksen mukaan on riidatonta, että yhtiön kirjanpidossa on ollut huomattava määrä laiminlyöntejä ja virheellisiä tietoja.