Ou­lu­joen ve­sis­tön sään­nös­tel­ty­jen järvien ve­den­kor­keu­det ovat nous­seet ta­voi­te­ta­sol­le

Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot vedenkorkeudessaan, tiedottaa Fortum.

Oulujärven vedenkorkeus on tällä hetkellä 122,56 metriä.
Oulujärven vedenkorkeus on tällä hetkellä 122,56 metriä.
Kuva: Hakkarainen Petri

Oulujoen vesistöalueen säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot vedenkorkeudessaan, tiedottaa Fortum. 

Tiedotteen mukaan tavoitetasot saavutettiin tänä kesänä hyvissä ajoin johtuen toukokuun tavanomaista suuremmista sademääristä.  Toukokuun sademäärä oli 74 millimetriä, mikä on 82 % keskimääräisen toukokuun sademäärää suurempi. 

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Rajat eivät ole ehdottomia. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille, tiedotteessa kerrotaan. 

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on 122,50 metriä. Vedenkorkeus on tällä hetkellä 122,56 metriä, joka on kaksi senttimetriä matalammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus on 123,00 metriä.

Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus 198,94 metriä on 22 senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla, ja 44 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella.
Vuokkijärven vedenkorkeus on tällä hetkellä 188,73 metriä, mikä on 13 senttimetriä viimeisten kymmenen vuoden keskimääräistä veden korkeutta korkeammalla ja 23 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Ennusteen mukaan Kiantajärvi ja Vuokkijärvi tulevat pysymään kesän tavoitetasossa virkistyskäyttökauden ajan.

Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot toukokuun loppuun mennessä. Ontojärven vedenkorkeus 158,95 metriä, mikä on 14 senttimetriä viimeisten kymmenen vuoden keskimääräistä vedenkorkeutta korkeampi. Kiimasjärven tämän hetken vedenkorkeus 137,64 metriä on kaksi senttimetriä viimeisten kymmenen vuoden keskimääräistä vedenkorkeutta matalampi. Nuasjärven vedenkorkeus on 137,55 metriä. Tämä on 15 senttimetriä yli alasuositusrajan ja yhden senttimetrin yli kymmenen edellisen vuoden keskiarvon.