Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Mielipiteet: "Huo­ma­sin, että olin paljon po­si­tii­vi­sem­pi ilman ruutua" – Kai­kil­la nuo­ril­la pitäisi olla ruu­tu­ai­ka

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Ou­lu­joen ran­ta­rei­tin va­li­tuk­set nurin

Tekninen lautakunta tekee rakentamispäätöksen joulukuussa valtuuston hyväksymän budjetin puitteissa.

-
Kuva: Eija Sarastamo

Useita vuosia kiistellyn ja tunteita kuumentaneen Oulujokivarren kevyen liikenteen rantareitin rakentaminen on jälleen ajankohtainen. Kaikki rantareittiä koskevat valitukset on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Rantareitin rakentamissuunnitelmista tehtiin yhteensä seitsemän valitusta loppuvuoteen 2008 mennessä.

Valitukset koskivat Erkkolanrannanpolun ja Ranta-Kastellinpolun rakentamissuunnitelmaa vuodelta 2008. Valituksissa puututtiin kevyen liikenteen väylän linjaukseen, rantojen käyttöoikeuteen sekä suunnitelmien laillisuuteen.

Kevyen liikenteen väylän rahoitus on tarkoitus saada ensi vuodelle.

Tekninen lautakunta tekee rakentamispäätöksen joulukuussa valtuuston hyväksymän budjetin puitteissa, kertoo vs. kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.