Oulu val­mis­te­lee 54 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä – suu­rim­mas­ta osasta sääs­tö­toi­mis­ta päät­tä­jil­lä yk­si­mie­li­syys

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan kaupungin talouden sopeuttamisselvityksen jatkosuunnitelman.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan kaupungin talouden sopeuttamisselvityksen jatkosuunnitelman. 

Perlacon Oy on arvioinut kaupungin palvelujen taloudellisuutta ja sopeuttamismahdollisuuksia.

Arviointityön aikana talouden sopeuttamistarve nostettiin 40 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon.

Perlacon esitti 120 erillistä toimenpidettä, joiden vaikutus olisi menojen vähenemisen ja tulojen lisääntymisen kautta noin 54 miljoonaa euroa. Tämä sopeuttamisen taso aiotaan saavuttaa viimeistään vuonna 2023.

Kaupungin toimintamenot ovat noin 1,3 miljardia vuodessa, joten konsulttiselvityksen esittämistä sopeuttamistoimista saatava säästö olisi nelisen prosenttia toimintamenoista.

Sivistys- ja kulttuuritoimen sopeutukset eli päiväkoti- ja kouluverkkojen karsinta ovat selvityksen suurin säästökohde, yli 22 miljoonaa euroa. Hyvinvointipalvelujen säästötavoite on selvityksessä yli kahdeksan miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat ovat selvitelleet esityksiä yhdessä ja kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajien kanssa. Ehdotetut toimenpiteet jaetaan nyt kolmeen koriin sen mukaan, miten helposti ne olisivat toteutettavissa. Kovaa vääntöä näyttäisi olevan vain hyvin pienestä osasta esitettyjä säästötoimia.

Ensimmäiseen koriin sijoitetaan toimet, jotka voidaan tehdä ilman päätöksentekoa. Ne ovat pääasiassa sellaisia, joista päätökset on jo tehty, kuten kiinteistöveroselvitys, purettavat ja myytävät kiinteistöt ja ruoanvalmistuksen keskittäminen. Ykköskorin toimenpiteiden vaikutukset ovat noin 22 miljoonaa euroa.

Toisessa korissa ovat toimet, joista on toimikunnissa niin suuri yksimielisyys, että niiden valmistelu kannattaa aloittaa tai valmisteluja voidaan jatkaa. Näiden toimien säästövaikutus on noin 31 miljoonaa euroa.

Kolmanteen koriin siirretään vaikutuksiltaan vain vajaan miljoonan euron esitykset. Ne ovat sellaisia, joista luottamushenkilöillä on eniten näkemyseroja. Aikanaan päätetään, aloitetaanko niiden valmistelua lainkaan.

Henkilöstön osalta sopeuttaminen aiotaan hoitaa ensisijaisesti hyödyntäen eläköitymistä, määräaikaisuuksien lopettamista, uuudelleensijoittamista ja -kouluttamista uusiin tehtäviin, toissijaisesti liikkeenluovutusta ja viimeiseksi irtisanomisia.

Hallintokuntien ja liikelaitosten viranhaltijat tekevät säästötoimien selvitys- ja valmistelutyötä. Toimien koordinonitivastuu on kaupunginhallituksella.

Useat aiotuista toimista vaativat neuvotteluja henkilöstön kanssa.