Oulu tarjoaa tällä het­kel­lä yli 70 säh­köis­tä asioin­ti­pal­ve­lua: "Kun­ta­lai­set on tärkeä saada mukaan ke­hi­tys­työ­hön"

Kuntalaiset on tärkeä saada mukaan kehitystyöhön, jotta palvelut vastaavat tarpeita.

Muun muassa ihmisen koulutuksesta, kokemuksista ja iästä riippuu, voiko digi- tai itsepalveluasioiminen korvata oikean ihmisen tapaamisen.
Muun muassa ihmisen koulutuksesta, kokemuksista ja iästä riippuu, voiko digi- tai itsepalveluasioiminen korvata oikean ihmisen tapaamisen.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kuntalaiset on tärkeä saada mukaan kehitystyöhön, jotta palvelut vastaavat tarpeita. Kaupunki tarjoaa yli 70 sähköistä asiointipalvelua tai palvelukokonaisuutta, sanoo Oulun Digin johtaja Tuija Sipilä.

Oulun kaupungin ”digitaalisen agendan” suuresta päämäärästä puhuttiin kunnianhimoisesti ainakin vielä joku vuosi sitten. Agendan mukaan Oulun piti olla 2020 Euroopan älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö. 

On syytä vähän kysellä muidenkin vanhojen lupausten perään.

Oulun Digi -liikelaitoksen johtaja Tuija Sipilä, joko eurooppalainen maali häämöttää, kun vuodenvaihteeseen 2020 on aikaa enää kaksi ja puoli kuukautta?

– Älykkäillä kaupungeilla tarkoitetaan kaupunkiseutuja, joissa ihmisten hyvinvointia ja alueen toimijoiden ja verkostojen elinvoimaa edistetään esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä.

– Oulu on saanut tunnusta hyvästä kehitystyöstä erilaisissa älykaupunkiverkostoissa ja -kilpailuissa. Toimimme myös aktiivisesti EU:n kehittämisverkostoissa. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jota jatketaan uuden kaupunkistrategian toteuttamisessa.

Oliko vähintään 30 prosenttia kuntalaisille tarjottavista palveluista saavutettavissa sähköisenä palveluna vuoteen 2018 mennessä, kuten luvattiin?

– Tavoite on saavutettu palveluissa, joihin voidaan tarjota sähköinen asiointimahdollisuus. Kaikkia kaupungin palveluita, kuten esimerkiksi hoitotyötä, ei voi kokonaan digitalisoida.

– Tällä hetkellä Oulu tarjoaa yli 70 sähköistä asiointipalvelua tai palvelukokonaisuutta kuntalaisille.

Tapahtuuko palveluissa, joissa sähköinen asiointimahdollisuus tarjotaan, 80 prosenttia asioinnista sähköisten asiointikanavien kautta?

– Tällä hetkellä volyymipalveluissa käyttöasteet vaihtelevat noin 80–95 prosentin välillä. Esimerkiksi rakennusluvista tulee sähköisenä 96 prosenttia.

Tukeeko digitalisaatio yrityksiä ja elämistä joka puolella Oulua?

– Olennainen osa hyvinvointia ja yritysten toimintaedellytyksiä on, että alueella on nykyaikainen infrastruktuuri. Se mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen osana sujuvaa arkea.

– Kaupunki pyrkii tarjoamaan yrityksille erilaisia kokeilu- ja testausympäristöjä. Esimerkkinä tällaisesta voi mainita OuluHealth-ekosysteemin, jossa kehittämistä toteutetaan aidoissa ympäristöissä.

Onko Oulu digitalisaatiota ja yhdessä tekemistä hyödyntävä älykäs kaupunki?

– Oulussa on poikkeuksellisen hyvä perinne yhdessä tekemiselle. Alueella toimii muun muassa Oulu Innovaatioallianssi, jossa alueen keskeiset toimijat pyrkivät yhteistyössä rakentamaan kehityshankkeita sekä edistämään tutkimus-, kehitys- ja yritystoimintaa.

– Kuntalaiset on tärkeä saada mukaan kehitystyöhön, jotta palvelut vastaavat arjen tarpeita.

Oletteko kehittäneet vaikuttavia palveluita ja toimineet asiakaslähtöisesti tietoon perustuen?

– Oulun kaupungilla on kattava tietovarasto, jonne kootaan kaupungin palveluiden tuottamisessa syntyvää tietoa. Tätä tietoa käytetään palvelujen kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa.

– Oulun osaamista on käytetty hyväksi myös kansallisesti muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä.

Hyödynnättekö digitalisaation mahdollisuudet kaikessa toiminnassa?

– Tavoitteena on, että kaupunki hyödyntää teknologian mahdollisuudet toimintojen kehittämisessä.

– Monialaorganisaationa suuren kaupungin toiminta on laajaa, ja erilaisia digiteknologiaa hyödyntäviä kehityshankkeita on käynnissä useita.

Oulun Digi

Oulun Digi muodostui yhdistämällä konsernihallinnon tietohallinto ja Oulun Tietotekniikka -liikelaitos yhdeksi kokonaisuudeksi 1.1.2019 alkaen.

Oulun Digi vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta, sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä. Se myös tukee ICT-elinkeinojen ja digitalisaation tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämistä.

Lähde: www.ouka.fi