Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulu päättää por­mes­ta­ri­mal­lis­ta vuonna 2021 – asia jää samana vuonna va­lit­ta­van kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

Periaatepäätös asiasta tulee tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina.

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että pormestarimallista päättää vuonna 2021 valittava kaupunginvaltuusto.
Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina, että pormestarimallista päättää vuonna 2021 valittava kaupunginvaltuusto.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Seuraavissa kuntavaaleissa vuonna 2021 valittava Oulun kaupunginvaltuusto päättää mahdollisesta pormestarimalliin siirtymisestä. Siirtymisvuosi olisi 2025.

Periaatepäätös asiasta tulee tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina. Asian valmistelussa kuullaan kaikkia valtuustoryhmiä.

Vuoteen 2021 saakka johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan nykyisen duaalimallin pohjalta.

Niin sanotussa duaalimallissa on yksi kaupunginjohtaja sekä päätoimisia tai osa-aikaisia lautakuntien puheenjohtajia.

Johtamisjärjestelmän kehittämistä on pohtinut kaupunginhallituksen viime talvena perustama johtamisjärjestelmätoimikunta.

Asiaa käsiteltiin jo lokakuussa, mutta se jätettiin pöydälle, kun valtuusto haluttiin enemmän mukaan kehittämistyöhön.

Johtamisjärjestelmää pohtinut toimikunta ei ottanut kantaa pormestarimalliin siirtymiseen.

Johtamisjärjestelmän arviointiraportin ja elokuussa järjestetyn valtuustoseminaarin palautteen perusteella johtopäätöksenä on kuitenkin voitu todeta, että nykyisessä johtamisjärjestelmässä on kehittämistarpeita.

Esille nousseet kehityskohteet liittyvät poliittisen yhteistyön kehittämiseen, toimielimien työskentelyyn, asioiden poliittiseen valmisteluun, poliittisen johtamisen ja ylimmän viranhaltijajohtamisen rajapinnan toimivuuteen, toimielinrakenteeseen sekä näiden kehityskohteiden toiminnan arviointiin.

Johtamisjärjestelmän kehittämistä pohtineen toimikunnan tehtävänä oli arvioida poliittisen johtamisen ja ylimmän viranhaltijajohtamisen rajapinnan toimivuutta nykyisessä johtamisjärjestelmässä.

Toimikunnan piti myös tuottaa selvitys eri mallien – pormestarimallin, kaupunginjohtajamallin ja niin sanotun duaalimallin – keskeisistä piirteistä ja niiden eroista sekä tehdä esitys kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteistä.

Pormestarijärjestelmän käyttöön ottamisen osalta eniten epäiltiin, saadaanko Ouluun riittävän ammattitaitoisia pormestariehdokkaita, jotka poliittisen johtamistehtävän lisäksi soveltuvat suuren kaupungin ammattijohtajaksi.

Katsottiin myös, että riskinä on hallitus-oppositio-asetelman syntyminen, mikä on vierasta ensisijaisesti konsensukseen pyrkivässä kunnallisessa päätöksenteossa.

Pormestarilla arvioitiin kuitenkin voivan olla paremmat mahdollisuudet voimistaa edunvalvontaa.

Käytössä olevaa duaalimallia pääosa haastatelluista piti toimivana ja poliittista johtamista vahvistavana verrattuna perinteiseen kaupunginjohtajamalliin.

Toimikunnan mukaan nykyisen toimintamallin kehittämistä voidaan jatkaa välittömästi.

Tarvittavat muutokset on tarkoituksenmukaista saattaa voimaan seuraavan valtuustokauden 2021 alkuun mennessä.