Oulu ko­kei­le­mas­sa se­nio­ri­neu­vo­laa – koko ikä­luok­ka kut­su­taan tar­kas­tuk­seen

Oulu on käynnistämässä seniorineuvolan pilotin, joka kutsuu kaupungin keskustan alueelta tietyn ikäluokan, esimerkiksi jokaisen 75-vuotiaan, tarkastukseen.

Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhdessä tekemissä selvityksissä on käynyt ilmi, että ikäihmisille on tarpeen järjestää ennaltaehkäiseviä palveluja. Kuvituskuva.
Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhdessä tekemissä selvityksissä on käynyt ilmi, että ikäihmisille on tarpeen järjestää ennaltaehkäiseviä palveluja. Kuvituskuva.
Kuva: Eljas Sallmén

Oulu on käynnistämässä seniorineuvolan pilotin, joka kutsuu kaupungin keskustan alueelta tietyn ikäluokan, esimerkiksi jokaisen 75-vuotiaan, tarkastukseen. Neuvolakäynnillä käytäisiin läpi ihmisen arjessa pärjääminen, hyvinvointi ja terveydentila.

Toiminta voidaan käynnistää ensi vuoden puolella talven aikana, mikäli valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen 200 000 menolisäyksestä seniorineuvolatoiminnan käynnistämistä varten.

Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhdessä tekemissä selvityksissä on käynyt ilmi, että ikäihmisille on tarpeen järjestää ennaltaehkäiseviä palveluja.

– Voi olla vaikka hoitamatonta verenpainetautia, alkavaa diabetesta, liikkumisen vaikeuksia, yksinäisyyttä, muistin heikentymistä, ongelmia taloudellisessa toimeentulossa, asioita, jotka pitkään jatkuessaan aiheuttavat enemmän säännöllisen avun tarvetta, Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto kuvailee.

Kokeilulla halutaan tutkimustuloksia siitä, millä tavoilla kuntalaisia saataisiin aktivoitua pitämään entistä parempaa huolta itsestään.

Seniorineuvolaa on tarkoitus kokeilla rajatulla alueella Oulun keskustassa, koska siellä asuu paljon ikäihmisiä.

– Vielä on avoinna, mille ikäryhmälle ja millä alueella kaupungin keskustassa hanke toteutettaisiin. Suunnitelma tehdään loppuvuoden aikana, Ylitalo-Katajisto kertoo.

Oulu on käynnistämässä myös toista kokeilua, jossa tietylle ikäluokalle, esimerkiksi 65-vuotiaille, tehdään sähköisesti toteutettava hyvinvointiarviokysely. Kyselyn perusteella osa kutsutaan sairaanhoitajan vastaanotolle.

– Myös tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten saamme ihmisiä parhaiten kiinni ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin.

Ylitalo-Katajisto huomauttaa, että Oululla on jo olemassa monenlaisia ikäihmisille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten muistihoitajia hyvinvointikeskuksissa ja geriatrisia sairaanhoitajia.

– Nyt kokeillaan tätä systemaattista kutsua tietylle ikäryhmälle, että löytyisikö sitä kautta työväline, jolla pystyttäisiin tukemaan arjen toimintakykyä. Pyrimme vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, jotta raskaampia palveluja tarvittaisiin myöhemmin.