Oulu kä­sit­te­lee por­mes­ta­ri­mal­lia vasta mar­ras­kuus­sa

Oulun kaupunkia luotsataan lähivuosina nykyisellä johtamisjärjestelmällä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että nykyistä mallia kehitetään kuluvan valtuustokauden loppuun.

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina jättää pormestariasian hyllylle. Arkistokuva. Jarmo J. Husso ei pidä pormestarimallia nopean aikavälin ratkaisuna. Janne Hakkaraisen mukaan vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä.
Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina jättää pormestariasian hyllylle. Arkistokuva.
Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina jättää pormestariasian hyllylle. Arkistokuva.

Oulun kaupunkia luotsataan lähivuosina nykyisellä johtamisjärjestelmällä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kahden kärjen taktiikkaan perustuvan duaalimallin kehittämistä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun.

Oulun kaupunginhallitus käsitteli maanantaina pormestarimallia, mutta asia päätettiin jättää pöydälle. Pormestarimallia on esitetty Ouluun pari kertaa aiemminkin tällä vuosituhannella, mutta sille ei ole löytynyt kaupunginvaltuustossa riittävästi kannatusta.

Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämistä on pohtinut kaupunginhallituksen viime helmikuussa perustama johtamisjärjestelmätoimikunta. Sen tehtävänä on ollut arvioida poliittisen johtamisen ja ylimmän viranhaltijajohtamisen toimivuutta nykymallissa sekä tehdä selvitys erilaisten mallien piirteistä ja eroista.

Oulun nykyinen johtamisjärjestelmä on peruja vuoden 2016 organisaatiouudistuksesta. Niin sanotussa duaalimallissa on yksi kaupunginjohtaja sekä päätoimisia tai osa-aikaisia lautakuntien puheenjohtajia.

Oululla on nyt osa-aikainen hallituksen puheenjohtaja. Myös hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskuntalautakunnilla on osa-aikaiset puheenjohtajat.

Organisaatiouudistuksessa luovuttiin kolmesta apulaiskaupunginjohtajista.

Pormestarimallillekin löytyy kannatusta kaupunginvaltuustosta. Kaleva kysyi asiaa valtuustoryhmien puheenjohtajilta. Pormestarimallin selvittämistä kannattavat suurin valtuustoryhmä keskusta, vihreät ja demarit. Puolueilla olisi valtuustossa enemmistö, jos asia etenisi sinne asti.

Keskustaryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen perustelee pormestarikantaa sillä, että määräaikaisena poliittinen johtaja joutuu todelliseen vastuuseen päätöksistä. Kolmosen mielestä pormestarin, virkamiesjohdon ja apulaispormestarien yhteistyöllä päätöksenteko vahvistuu ja nopeutuu. Vihreille pormestarimallin edistäminen on valtakunnallinen tavoite. Ryhmänjohtaja Janne Hakkarainen näkee mallin vahvistavan demokratiaa.

Nyt meneillään olevan pormestarikeskustelun aloittanut demarien Pirjo Sirviö pitää tärkeänä valmistella myös pormestarimallia. Mahdollisen aikataulutuksen kannalta on Sirviön mukaan ratkaisevaa, siirtyykö nykyinen kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kelan johtoon vaiko ei.

Kokoomuksen Jarmo. J. Husso pitää nykyisen johtamisjärjestelmän kehittämistä välttämättömänä, koska pormestarimalli ei ole nopean aikavälin ratkaisu. Pormestarimallin selvittämistä hän ei silti hylkäisi kokonaan.

Jarmo J. Husso ei pidä pormestarimallia nopean aikavälin ratkaisuna.
Jarmo J. Husso ei pidä pormestarimallia nopean aikavälin ratkaisuna.
Kuva: Joel Karppanen

Vasemmistoryhmän Mikko Raudaskoski on nykymallin kehittämisen kannalla. Hän pitää pormestarimallin heikkoutena etenkin lyhytjänteisyyttä, sillä pormestari voi vaihtua valtuustokausittain.

Duaalimallin takana on myös perussuomalaiset, ryhmänjohtaja Juha Vuorio sanoo. Yksi puolue voisi hänen mukaansa saada pormestarimallissa liian suuren vaikutusvallan. Sitä pelkää myös sinisten Anne Snellman.

Kristillisdemokraattien Marja-Leena Kemppainen pitää pormestarimallia vieraana, asylin Junes Lokka tarpeettomana. Lokan mielestä kiinnostus pormestarimalliin perustuu lähinnä isompien kaupunkien esimerkkeihin.

Näin valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat johtamismalleja

"Selvitystä tulee ilman muuta jatkaa. Pormestari-mallin myönteisenä puolena on, että se on määräaikainen ja poliittinen johtaja joutuu todelliseen vastuuseen.

Haasteena on tietysti myös, että hän saattaa ryhtyä vain oman ryhmänsä tarkoitusperiä ajavaksi. Sen vuoksi häneltä vaaditaan todella laaja-alaista katsontaa, että voi toimia koko kaupungin johtajana ja kaupungin parhaaksi.

Hänellä on apunaan ammattitaitoinen virkamiesjohto. Lisäksi voidaan ottaa myös apulaispormestarit, jotka tulevat muista suurimmista puolueista. Malli vahvistaa ja nopeuttaa päätöksentekoa.

Helsingin malli on tietysti surullisen kuuluisa, mutta se johtuu nimenomaan henkilöistä. Tämä riski malliin sisältyy.

Nykyinen duaali-mallikaan ei ole ongelmaton. Siihenkin vaikuttavat persoonat. Nykymallissa kaupunginjohtaja voi ottaa vahvan niskalenkin poliittisista johtajista, jolloin poliittinen valta sulaa. Kaupunginjohtaja voi sopivasti huonoissa ratkaisuissa vedota poliitikkojen päätökseen ja uida vastuusta vapaaksi. Sitä mahdollisuutta pormestarilla ei ole."

Jukka Kolmonen (kesk.)

"Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee välttämättömänä nykyisen johtamisjärjestelmän kehittämisen. Duaalimalli antaa mahdollisuuden tehokkaaseen johtamiseen oikein toimiessaan.

Koska pormestarimalli ei ole nopean aikavälin ratkaisu, nyt ei pidä hukata aikaa ja mahdollisuutta kehittää nykyistä mallia.

Tässä pitää edetä nopeasti ja määrätietoisesti nykyisen valtuustokauden aikana. Kehittämistä vaativat asiat ovat muun muassa poliittinen johtaminen, toimielimien työskentely, asioiden poliittinen valmistelu, poliittisen johdon ja ylimmän virkamiesjohdon rajapinnan toimivuus, toimielinrakenne ja edellä mainittujen kehittämiskohteiden arviointi.

Kaupunginjohtaja Laajalan mahdollinen valinta Kelan pääjohtajaksi lisää asian käsittelyn vaikeuskerrointa ja tavoiteaikataulutusta.

Pormestarimallin selvitystyötä tulee jatkaa yhtenä tulevaisuuden johtamisvaihtoehtona. Sitä ei pidä hylätä. Mahdollisesta pormestarimallista päättäminen on kuitenkin seuraavan valtuuston asia. Näkemyksemme mukaan pormestarimalliin siirtyminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2025 alkavan valtuustokauden alussa."

Jarmo J. Husso (kok.)

"Vasemmistoliiton ryhmä kannattaa nykyisen duaalimallin kehittämistä niin toimivaksi, että malli osoittautuu pormestarimallia paremmaksi myös niiden valtuustoryhmien mielestä, jotka nyt liputtavat pormestarimallin puolesta.

Ryhmämme pitää pormestarimallin heikkoutena lyhytjänteisyyttä, kun pormestari voi vaihtua vaalikausittain. Myös kuntalaiset pettyvät siinä tilanteessa, jossa vaaleissa eniten ääniä saaneet pormestariehdokkaat eivät tulekaan valituiksi, kun suurimman puolueen vähemmän ääniä saanut ehdokas valitaankin pormestariksi."

Mikko Raudaskoski (vas.)

"Vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä. Pormestarimallin edistäminen on ollut jo pitkään vihreiden valtakunnallinen tavoite.

Pormestarimallin hyödyt korostuisivat erityisesti talousarviota laadittaessa. Nykyään kaupunginjohtaja valmistelee seuraavan vuoden talousarvion luottamushenkilöiden antamissa raameissa, minkä jälkeen puolueet aloittavat budjettineuvottelut. Pormestarimallissa luottamushenkilöt olisivat aktiivisia talousarvioprosessin jokaisessa vaiheessa alusta alkaen.

Tästä syystä pormestarimalli pakottaisi vaaleilla valitut luottamushenkilöt kokonaisvastuuseen. Se paljastaisi myös kaupunkilaisille, mitkä asiat ovat millekin puolueelle aidosti tärkeitä. Samalla se tekisi kuntapolitiikan seuraamisesta kiinnostavampaa.

Janne Hakkaraisen mukaan vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä.
Janne Hakkaraisen mukaan vihreät kannattaa pormestarimallin selvittämistä.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Edellä mainittu on myös yksi syistä, miksi ajatus pormestarimallista hiertää joitakuita: nykyisessä kaupunginjohtajamallissa ikävinä pidettyjen esitysten tekeminen voidaan sysätä kaupunginjohtajalle.

Lisäksi pormestari ja apulaispormestarit kantaisivat tekemisistään tai tekemättä jättämisistään poliittisen vastuun neljän vuoden välein vaaleissa. Pormestarimalli vahvistaisi demokratiaa."

Janne Hakkarainen (vihr.)

"Johtamisjärjestelmätoimikunta ei ota omassa raportissaan kantaa pormestarimalliin siirtymisestä. Mahdollisen päätöksen pormestarimalliin siirtymisestä tekisi nykyinen tai vuonna 2021 aloittava uusi valtuusto.

Kannatamme nyt sitä, että edetään hyvällä valmistelulla. Paljon ratkaisee, siirtyykö kaupunginjohtaja Päivi Laajala Kelalle vai ei. Tämä ratkaisee myös aikataulutuksen koskien pormestarimalliin siirtymisestä.

Pidämme tärkeänä, että myös tätä vaihtoehtoa tarkastellaan jatkossakin. Aloite pormestarimallin selvittämisestä on tullut allekirjoittaneelta."

Pirjo Sirviö (sd.)

"Kannatamme kehittämistä nykyisen johtamismallin pohjalta. Tulisi keskittyä nykyisen mallin liittyviin toimiin, koska muut rinnakkaiset toimet haittaisivat nykyisen mallin kehittämistä ja toisaalta ei ole mitään kiirettä mennä vaikkapa tuohon pormestarimalliin.

Seuraava valtuusto voi sitten ottaa halutessaan mahdollisia muita johtamisjärjestelmiä työn alle.

Pormestarin valinta nyt esillä olevalla tavalla on ongelmallinen, koska ihmisille muodostuu kuva, että pormestari valitaan kuntavaaleilla, vaikka valinta tehdään kaupunginvaltuustossa.

Jos pormestari valittaisiin suoralla kansanvaalilla, niin silloin tilanne olisi toinen jota pitäisi harkita aivan erikseen.

Pormestarin valinta vaikuttaa myös kuntavaaleihin haitallisesti, koska huomio kiinnittyy vain muutamaan kärkiehdokkaaseen, vaikka vaaleissa on Oulussakin tyypillisesti ehdolla noin 700 ihmistä.

Kokemusten perusteella pormestari valitaan puolueiden nokkimisjärjestyksen mukaisesti. Tästä seuraa mahdollisuus, että pormestariksi ei valikoidu välttämättä tähän tehtävään soveltuva henkilö, vaan suurimmaksi päässeen puolueen sisäisen nokkimisjärjestyksen mukainen valinta

Voi myös ajatella, että on väärin, jos yksi puolue, Oulussa tyypillisesti 25 prosentin kannatuksella, saa noin suuren vaikutusvallan.

On myös mahdollista, että pormestarivalinta tuo mukanaan puolueiden koalitiot luottamuspaikkoihin ja muuhunkin toimintaan, tämä saattaisi hävittää nykyisenkin yhteishengen puolueiden väliltä."

Juha Vuorio (ps.)

"Pormestarimalli on tarpeeton ja ilmeisesti siitä on kiinnostuttu vain suurempien kaupunkien esimerkin vuoksi. Virkamieskunnan poliittisuus herättää tälläkin hetkellä luottamuspulaa kaupunkilaisissa, ja merkittävimmän viran muuttaminen suoraan poliittiseksi tuskin auttaa tilanteessa. Johtoa on vietävä siihen suuntaan, että virkamieskunta erotetaan vahvemmin poliittisesta johdosta."

Junes Lokka (asyl.)

"KD-ryhmän mielestä on järkevä jatkaa nykyisellä mallilla. Hiljalleen alkanutta kehittämistä on hyvä jatkaa. Pormestarimalli lienee vielä vieras."

Marja-Leena Kemppainen (kd.)

"Olemme erittäin tyytyväisiä, jos päädytään siihen, ettei pormestarimallia oteta käyttöön Oulussa. Siinä muun muassa olisi eri valtuustoryhmien kannalta valta keskittynyt ja tiedonkulku huonontunut entisestään sekä johtaminen muuttunut epäjatkuvaksi tuplajohtamiseksi. Duaalimallilla voidaan jatkaa, mutta siinä on kehitettävää, esimerkiksi tiedonkulku."

Anne Snellman (sin.)

Juttua ja otsikkoa korjattu 15.10. kello 15.06. Oulun kaupunginhallitus ei hyllyttänyt pormestarimallia vaan asia jätettiin maanantain kokouksessa pöydälle.

Pormestarit Helsingissä ja Tampereella

Pormestarimalli on käytössä suurista kaupungeista Helsingissä ja Tampereella.

Lahti on päättänyt siirtyä pormestarimalliin vuonna 2021.

Useissa kaupungeissa siirtymistä on pohdittu.

Tampereella on pormestari ja kolme apualispormestaria, jotka toimivat myös lautakuntien puheenjohtajina.

Helsingissä on pormestarin lisäksi neljä apulaispormestaria, jotka myös ovat lautakuntien puheenjohtajia.

Oulussa mallien ominaisuuksia vertaillut johtamisjärjestelmätoimikunta arvioi saamansa palautteen perusteella, että kaupungin nykyisessä johtamisjärjestelmässä on kehittämistarpeita, vaikka sitä pidetäänkin pääosin toimivana.