Ajokeli: Tiet ovat liuk­kaat ja lu­mi­sa­de hei­ken­tää nä­ky­vyyt­tä

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Oulu ei voi enää säästää van­hus­ten­hoi­dos­ta – koko maassa van­hus­ten­hoi­to on krii­siy­ty­mäs­sä niin hoidon tason kuin hoi­ta­ja­pu­lan nä­kö­kul­mas­ta

Konsultti Laesterä on nostanut Oulun ulkoisessa arvioinnissa säästökohteeksi myös Oulun ikäihmiset.

Konsultti Laesterä on nostanut Oulun ulkoisessa arvioinnissa säästökohteeksi myös Oulun ikäihmiset. Niin ikäihmisten tehostettua palveluasumista kuin myös laitospaikkoja pitäisi ja voisi muka vähentää.

Varsinkin tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat ovat valtaosin muistisairaita. Tehostettua palveluasumista esitetään korvattavaksi välimuotoisella asumisella.

Konsulttiesityksessä on seuraavaa: ”Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan ei ympärivuorokautista palveluasumista, joko ryhmämuotoisena asumisena tai palveluasumisena, jossa hoito ja hoiva on yksikössä noin klo 6–21 välisen ajan, ja yöaikainen turva on mahdollistettu turvalaiteilla.”

Miten muistisairaat voidaan ajatella jätettävän yöksi yksin? Tässä eivät turvalaitteet paljoa auta. Eihän muistisairas välttämättä edes muista käyttää esimerkiksi turvaranneketta.

Meillä on jo nyt tilanne, että muistisairaita on kotona yksinään yleensä läheisten ja/tai kotisairaanhoidon käyntien turvin. Tästäkin syystä mielestäni tehostettua palveluasumista pitäisi ennemminkin lisätä eikä vähentää. Sama koskee laitoshoitoa.

Lisäksi kotisairaanhoitoa tulee kehittää ja resursoida lisää, jotta ikäihmisten kotihoiva toteutuu ideaalisti. Tämä edesauttaa myös kotisairaanhoidon henkilöstön työssäjaksamista.

"Miten muistisairaat voidaan ajatella jätettävän yöksi yksin? Tässä eivät turvalaitteet paljoa auta. Eihän muistisairas välttämättä edes muista käyttää esimerkiksi turvaranneketta."

Huomautan, että ikäihmisten määrä lisääntyy eikä vähene tulevaisuudessa. Kysymys kuuluukin, miten voidaan edes kuvitella voitavan vähentää ikäihmisten tehostettua palveluasumista ja laitospaikkoja?

Kolmas sektori tarjoaa oivallista apua ikäihmisten hoivaan esimerkiksi ystävätoiminnan keinoin. Mutta nämäkään toiminnot eivät pyöri ilman euroja, joten puheet Oulun kaupungin yhdistysavustuksien pienentämisestä säästösyistä ovat ristiriitaisia. Tässäkin kohtaa säästö johtaisi kulujen kasvuun puhumattakaan inhimillisestä haitasta.

Lisäksi Oulussa tulisi mahdollistaa vielä tehokkaammin pitkäaikaistyöttömien ja ikäihmisten kohtaaminen ikäihmisten avuksi, kuten on toimittu muun muassa Vaasassa.

Tein tästä aikoinaan vuonna 2015 valtuustoaloitteen saaden siihen positiivisen vastauksen, mutta edelleen on petrattavaa. Liian moni ikäihminen on vieläkin neljän seinän sisällä vankina omassa kodissaan vailla esimerkiksi ulkoiluseuraa, joka mahdollistaisi turvallisen kuntouttavankin liikunnan raittiissa ulkoilmassa.

En kerta kaikkiaan ymmärrä, mistä kohtaa ikäihmisten hoidosta voisi Oulussa enää säästää. Jo pelkästään puheet ja spekulointi ikäihmisten hoivasta säästämisestä ovat häpeällisiä.

Ennemminkin jo tehtyjen leikkausten takia ja toisaalta ikäihmisten määrään kasvaessa vanhustenhoitoon on kohdennettava enenevässä määrin euroja.

Lisäksi vanhustenhoidon veto- ja pitovoimaan työpaikkana tulee satsata. Hallituksen kaavailut hoitajamitoituksen nostosta ja työnkuvien eriyttämisestä ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä toimenpiteitä.

Myös hoitajien palkkaus on korjattava hoivatyön vaativuuden ja vastuun edellyttämälle tasolle.

Koko Suomen tasolla vanhustenhoito on kriisiytymässä niin hoidon tason kuin hoitajapulan näkökulmasta. Siinä eivät auta puheet vanhustenhoidosta säästämisestä. Nyt järki käteen.

Anne Snellman

FT, valtuutettu (sin.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.