Ou­las­kan­kaan so­siaa­li­päi­vys­tyk­sen jär­jes­tä­mi­nen vaatii aikaa – lasten ja nuorten psy­kiat­ri­nen hoito ha­lu­taan var­mis­taa

Oulaskankaan sairaalan psykiatrisen toiminnan järjestämiseen liittyvät yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

Oulaskankaan sairaalaan on tulossa sosiaalipäivystys. Arkistokuva.
Oulaskankaan sairaalaan on tulossa sosiaalipäivystys. Arkistokuva.
Kuva: Laura Seppä

Oulaskankaan sairaalan psykiatrisen toiminnan järjestämiseen liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet. Oulaskankaan sairaalan psykiatriset toiminnat mukaan lukien Ylivieskan nuorten tukitalo jatkavat toimintaansa.

Yhteistoimintaneuvottelutyöryhmä totesi, että sosiaalipäivystyksen järjestelyt Oulun eteläpuoleisella Pohjois-Pohjanmaalla vaativat aikaa. Tarvittavat henkilöstöresurssit mietitään sen jälkeen, kun muu toiminta sosiaalipäivystyksen toteuttamiseksi on varmistettu.

Neuvotteluryhmän mukaan myös lasten ja nuorten psykiatrinen hoito pitää varmistaa ennen rakenteellisten muutosten tekemistä.

Yt-neuvottelujen taustalla on se, että sosiaalipäivystys pitää järjestää lain edellyttämällä tavalla. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalipäivystystä täytyy järjestää kaikissa laajaa ympärivuorokautista päivystystä tarjoavissa terveydenhuollon yksiköissä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä.

Suunnitelmien mukaan sosiaalipäivystys toteutetaan Oulaskankaan sairaalassa Oulun eteläisten kuntien ja kuntayhtymien sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Tämä edellyttää yhdeksän työntekijän resursointia sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystykseen ei rekrytoida lisää väkeä. Sen sijaan Oulun eteläisen alueen psykiatrisen toiminnan nykyistä työpanosta kohdennetaan uudelleen.

Yt-neuvottelut aloitettiin 9. tammikuuta.