Ou­las­kan­kaan sai­raa­la luopuu ra­joi­te­tuis­ta asia­kas­pal­ve­lun soit­to­ajois­ta

Oulaskankaan sairaalassa otetaan käyttön takaisinsoittopalvelu, jonka avulla sairaala on vastedes tavoitettavissa kellon ympäri jokaisena päivänä.

Oulaskankaan sairaala luopuu rajoitetuista asiakaspalvelun soittoajoista. Rajoitetuista soittoajoista luovutaan, kun Oulaskankaan sairaala aloittaa yhteistyön viestintäratkaisuja asiakaspalveluun tarjoavan Aurora Innovationin kanssa. 

Oulaskankaan sairaalassa otetaan käyttön takaisinsoittopalvelu, jonka avulla sairaala on vastedes tavoitettavissa kellon ympäri jokaisena päivänä. Takaisinsoittopalveluna sairaalassa käytetään Aurora teleQ:n 24/7-mallia. 

– Meillä takaisinsoittopalvelun ajatuksena on säästää osastonsihteerien ja hoitohenkilökunnan aikaa olemassa oleville tehtäville, kun puhelin ei jatkuvasti soi ja keskeytä tehtävää, Oulaskankaan sairaalan osastonhoitaja Katariina Huhtala sanoo.

Huhtalan mukaan järjestelmästä saatavat tiedot kertovat puheluiden todellisen määrän ja auttavat henkilökunnan resursoinnissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväällä 2019 tekemän tutkimuksen mukaan 95 prosenttia kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista oli takaisinsoittojärjestelmän piirissä. Näistä kuitenkin vain kymmenellä prosentilla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan.