Lukijalta
Mielipide

Osingot tulisi maksaa – osinkotulot ovat monelle tarpeellinen lisä jatkuvasti ostovoimaansa menettävän eläketulon jatkeeksi

Jo 1990-luvulla puhuttiin laajalti, että maamme eläkejärjestelmä ei tule kestämään. Viimeistään tällöin monet varttuneet kansalaiset havahtuivat ja ryhtyivät vanhuuden päiviensä varalle järjestelyihin toimeentulonsa varmistamiseksi.

Me elossa olevat yli 70-vuotiaat, jotka vallitsevassa poikkeustilanteessa on luokiteltu riskiryhmään kuuluviksi, olemme pääosin niin kutsuttua suurta ikäluokkaa, eli vuosina 1945–50 syntyneitä. Meitä syntyi mainittuina vuosina Suomeen kaikkiaan runsaat 619 000.

Kun syntyvyys on noista vuosista tasaisesti laskenut, romahtaen vuonna 2019 kaikkien aikojen pohjalukemiin 45 597 lapseen, maamme huoltosuhde on erittäin vakavasti heikentynyt.

Eläkkeet ovat jo pitkään olleet leikatussa indeksissä, mikä tarkoittaa sitä, että eläkkeitä nostetaan 80 prosenttia hintojen nousun ja 20 prosenttia palkkojen nousun tahdissa. Kun hinnat nousevat hitaammin kuin palkat, leikattu indeksi nostaa eläkkeitä vähemmän kuin yleinen kustannustaso nousee.

Jo 1990-luvulla puhuttiin laajalti, että maamme eläkejärjestelmä ei tule kestämään. Viimeistään tällöin monet varttuneet kansalaiset havahtuivat ja ryhtyivät vanhuuden päiviensä varalle järjestelyihin toimeentulonsa varmistamiseksi.

Kun talletukset sijoituskohteina menettivät kiinnostuksensa alhaisen korkotuoton takia, ihmisiä ohjattiin ja heitä ohjautuikin pörssiin. Näin jopa sadattuhannet ikääntyvät ihmiset hankkivat itselleen pörssiyhtiöiden osakkeita. Osinkotulot ovat sitten olleetkin heille hyvä ja tarpeellinen lisä jatkuvasti ostovoimaansa menettävän eläketulon jatkeeksi.

Mediassa on kerrottu, että kaikki eivät pidä osingonjakoa nyt oikeudenmukaisena. Kysymys ei tässä ole mistään "reiluudesta". Kysymys on siitä, että arvopapereita hankkineet ovat sijoittaneet niihin verotettuja varojaan siinä tarkoituksessa, että he saisivat itselleen tarpeellisia tuottoja. Toki valtio ja monet kansainväliset suursijoittajatkin ovat suomalaisten pörssiosakkeiden omistajia, mutta en puhu nyt heistä.

Odottamatta jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut asiaan kantaa ja lausunut, että yritysten olisi hyvä luopua osinkojen jaosta tänä keväänä. Onneksi valta ja vastuu asiassa on yhtiön osakkeenomistajilla (yhtiökokouksella).

"Kysymys on siitä, että arvopapereita hankkineet ovat sijoittaneet niihin verotettuja varojaan siinä tarkoituksessa, että he saisivat itselleen tarpeellisia tuottoja."

Eiväthän osingot ole mikään palkinto yrityksen omistajille. Kysymys on siitä, että osingonjaolla hyvin menestyneet yritykset siirtävät yrityksen tililtä varoja osakkeenomistajien tileille, korvaukseksi siitä, että ovat omistajiltaan aikanaan saaneet rahoitusta toimintansa kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Osingot tuovat kotitalouksille rahaa, jolla on mahdollisuus lisätä kulutusta ja samalla säilyttää työpaikkoja. Tällä on tärkeä merkitys koko kansantaloudelle.

Nobel-palkittu professori Bengt Holmström on taannoin pohdiskellut eläkejärjestelmän kestävyyttä ja päätynyt kysymään, jääkö seuraava sukupolvi ilman eläkettä. Kysymyksessä on varsin yleinen huoli ja se toistuu monissa arkipäivän keskusteluissa.

Epäedullinen väestönkehitys ja työpaikkojen katoaminen ovat syitä sille, mikä aiheuttaisi eläkejärjestelmän romahtamisen. Tästä syystä on erittäin tärkeätä, että kansalaisilla on käytössään varmoja ja turvallisia sijoituskohteita, joista he säännöllisesti saavat sen tuoton, minkä ovat odottaneet ja arvioineet saavansa.

Pekka Pinomaa

varatuomari, Helsinki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.