Lukijalta
Mielipide

Osaajapula voi olla ratkaiseva isku yksittäisen yrityksen maailmanvalloitukselle – miksi ict-alan työvoiman tarve ja tarjonta eivät kohtaa?

Valtakunnassa käydään paraikaa hallitusneuvotteluja. Tulevalla hallituksella on isoja haasteita ratkaistavanaan.

Valtakunnassa käydään paraikaa hallitusneuvotteluja. Tulevalla hallituksella on isoja haasteita ratkaistavanaan. Suotuisan talouskehityksen ylläpitäminen, julkisen talouden tasapainon aikaansaaminen, sote-ratkaisun löytäminen, ilmastopolitiikka, maahanmuuttoasiat, työllisyyden parantaminen.

Keskusteluissa työntekijän ja työnantajan tarpeet löytyvät useimmiten ääripäistä. Hallituksen nähdään olevan jommankumman asialla. Värejä on tarjolla useimmiten vain kaksi eli musta ja valkoinen. Välimuotoja tai -sävyjä ei tunnu olevan lainkaan.

Tosiasiassa kuitenkin kaikilla asioilla on riippuvuussuhteensa. Työpaikkoja ei synny ilman yrityksiä – jokainen ei voi työskennellä julkisella sektorilla. Toisaalta yritykset eivät voi kasvaa tai menestyä kovassa globaalissa kilpailussa ilman osaavia työntekijöitä.

Niin työnantajien kuin työntekijöiden toimintaedellytysten parantaminen on muutakin kuin erilaisia tukia tai verotuksellisia keinoja. Yksi suurimmista kysymyksistä tulevaisuuden kannalta on, miten työvoiman tarve ja tarjonta saadaan tulevaisuudessa kohtaamaan nykyistä paremmin? Tätä voidaan kutsua ytimekkäämmin kohtaanto-ongelmaksi, jota on nähtävissä useilla aloilla.

Ict-alalla ja erityisesti Oulun alueella kohtaanto-ongelma on ollut läsnä jo pitkään. Osaajia tarvitaan kipeästi niin teknologian kehittämiseen kuin myyntiin, markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Kilpailu maailmanmarkkinoilla on kovaa ja mahdollisuuksia ei ole hukattavaksi. Osaajapula voi olla ratkaiseva isku yksittäisen yrityksen maailmanvalloitukselle ja heijastua suoraan tai välillisesti koko ympärillä olevaan arvoketjuun ja ekosysteemiin. Miten voisimme sitten ratkaista tai ainakin välttää pahimmat kohtaanto-ongelman karikot.

"Osaajapula voi olla ratkaiseva isku yksittäisen yrityksen maailmanvalloitukselle ja heijastua suoraan tai välillisesti koko ympärillä olevaan arvoketjuun ja ekosysteemiin."

Koulutussisällöt ja tutkintomäärät: Koulutammeko riittävästi ja oikeanlaisia osaajia? Pelkkä aloituspaikkojen nosto ei ratkaise ongelmaa, vaan on mietittävä, vastaavatko koulutussisällöt tulevaisuuden haasteisiin. Mitä osaamisia tulevaisuuden osaaja tarvitsee ja miten hän niitä pystyy soveltamaan?

Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto: Alueellamme on paljon yliopistossa ja AMK:ssa opiskelevia ulkomaisia opiskelijoita. Miten pidämme opiskelijat täällä myös valmistumisen jälkeen ja varmistamme koulutuspanoksen kohdistumisen alueen tarpeisiin? Miten voimme tarjota heille kansainvälisesti kilpailukykyisen ja motivoivan toimintaympäristön?

Motivaatio ja asenteet: Jokainen työnhakija, työvoimakoulutettava tai opiskelemaan lähtevä ratkaisee viime kädessä itse, mitä tulevaisuudeltaan haluaa. Millä saamme kipinän syttymään potentiaalisten osaajien rintaan ja heidät hakeutumaan aloille, joilla osaajatarve ja toisaalta uramahdollisuudet ovat suurimmat?

Alojen houkuttelevuuden nosto ja uudelleenbrändäys: Maailma, osaaminen ja tarpeet muuttuvat vauhdilla – haemmeko 2020-luvun ongelmaan 1990-luvun ratkaisua? Toimialojen rajat hämärtyvät ja esimerkiksi ict-alan ja uusien teknologioiden osaaminen mahdollistaa tulevaisuudessa aivan uudenlaisia palveluja, tuotteita ja sitä kautta tehtäväkuvia. Miten tavoitamme tehokkaimmin tulevaisuuden osaajat?

Työnhakuun ja työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö: Miten mahdollistamme pätkätyöt ja työvoiman joustavan liikkumisen? Tulevaisuudessa työn, harjoittelu- tai koulutuspaikan vastaanottamisen tulee olla kannattavaa. Samoin omaa osaamista on pystyttävä tarjoamaan lyhyeenkin tarpeeseen oman ammattitaidon ylläpitämiseksi. Montako potentiaalista osaajaa jää tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolelle työvoimapoliittisista ja rakenteellisista syistä?

Osaavan työvoiman saatavuus ja siihen liittyvät asiat ovat olleet jo hyvän aikaa Oulun kauppakamarin tietoteollisuusvaliokunnan agendalla. Tulevaisuudessa panostamme tämän ongelman ratkaisemiseen entistäkin enemmän, sillä globaalit liiketoimintamahdollisuudet mutta myös kilpailu ovat entistä lähempänä jokaista pohjoissuomalaista ict-alan yritystä. Yritykset tarvitsevat polttoaineekseen osaavaa työvoimaa ja vain sitä kautta voidaan kasvua ja hyvinvointia tuottava moottori pitää käynnissä.

Petri Kinnunen

puheenjohtaja

Oulun kauppakamarin tietoteollisuusvaliokunta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.