Lukijalta
Mielipide

Opettajapula varhaiskasvatuksessa jatkuu – alan houkuttelemattomuus otettava vakavasti

Mistä päiväkotiin sijaisia Oulussa? Mistä päteviä, työhönsä motivoituneita ja sitoutuneita opettajia vakinaiseen työhön pohjoisessa?

Mistä päiväkotiin sijaisia Oulussa? Mistä päteviä, työhönsä motivoituneita ja sitoutuneita opettajia vakinaiseen työhön pohjoisessa? Miten minimoida henkilöstön vaihtuvuus varhaiskasvatuksessa?

Nämä kysymykset ovat enemmän kuin ajankohtaisia nyt myös Oulussa, eikä etelän kriisi varhaiskasvatuksen opettajapulasta ole kuin 6 – tai 4 – tunnin junamatkan päässä.

Viime aikoina on uutisoitu opetusalan houkuttelemattomuudesta. Tämä on otettava vakavasti. Opettaja on vastuussa pedagogiikasta. Se on tutkittuun tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Kaiken keskiössä on lasten etu, hyvinvointi ja oppiminen.

Pedagogiikka näkyy kaikessa; niin oppimisympäristöissä kuin varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. Ilman pätevää henkilökuntaa laki ja velvoittava varhaiskasvatussuunnitelma ovat kuin kaunista sanahelinää, unelmien utukuva, joka katoaa nopeammin kuin muste lain leimasta. Pedagogiikkaa ei ole, jos ei ole pätevää henkilökuntaa.

Valtakunnallinen trendi on enemmän kuin huolestuttava – varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen Oulun yliopistoon haki 875 hakijaa vuonna 2013. Tänä vuonna hakijoita oli 511, joista vain 132 haki ensisijaisesti opiskelupaikkaa Oulusta, samalla kun aloituspaikkoja oli aiemman 60 sijaan 110 ja ensi vuonna vielä enemmän, 120.

"Jo tänä syksynä on ollut haasteita opettajien rekrytoinnissa ja hakuaikoja on jouduttu venyttämään pätevien hakijoiden puuttuessa."

Aloituspaikkojen lisääminen ei ole vastaus opettajapulaan, eikä se tule olemaan sitä tulevaisuudessakaan – tähän on aika herätä. Oulussa on turha tuudittautua enää siihen, että meillä on alan koulutusta, sillä se ei takaa työntekijöiden riittävyyttä. Jo tänä syksynä on ollut haasteita opettajien rekrytoinnissa ja hakuaikoja on jouduttu venyttämään pätevien hakijoiden puuttuessa.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on tulevaisuudessa Oulussakin huutava pula, sillä vuonna 2030 päiväkodissa vähintään kahdella kolmasosalla on oltava varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto tai sosionomin tutkinto, joista ainakin puolella oltava varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tämän lisäksi eläköityminen poistaa ammattilaisia alalta, eikä edes syntyvyyden lasku korjaa tällaista vajetta.

Rinteen hallituksen suunnitelma palauttaa jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja henkilöstömitoitus takaisin 1:7 yli 3-vuotiaiden ryhmissä vahvistavat varhaiskasvatuksen laatua. Tämä on hyvä alku, mutta tarvitaan suurempi muutos. Pois palkkakuopasta, alan arvostuksen osoitus ja näkyminen sekä työn kuormittavuuden vähentäminen. Omaan työhön vaikuttamisen parantaminen ja etenemismahdollisuudet kuntoon.

Rakkaudesta lajiin ei enää riitä – nyt vaaditaan konkreettisia toimia. Miten houkutella nuoria alalle ja saada varhaiskasvatuksen ammattilaiset pysymään koulutustaan vastaavissa töissä, luomassa ylpeästi laadukasta pedagogiikkaa?

Susa Vikeväkorva

varhaiskasvatuksen opettaja

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Sonja Turkki

varhaiskasvatuksen opettaja

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.